Định giá

Learn more about the possibilities provided by ME-Ticket for your event listing. All the information you need to choose a pricing plan is available below.

Pricing

Tất cả các tính năng bạn cần cho danh sách sự kiện đều có sẵn trong phương án định giá!

Bắt đầu tổ chức các sự kiện một cách dễ dàng với gói ME-Base miễn phí hoặc có quyền truy cập vào nhiều khả năng hơn nữa với ME-Pro!

ME-Base
$0 / tháng
Người tạo sự kiện
Người quản lý sự kiện
Các loại vé tùy chỉnh
Lượt xem & dữ liệu bán hàng theo sự kiện
Ứng dụng quét vé
Phương thức thanh toán khác nhau
Tiếp xúc với 1 triệu người dùng
Không quảng cáo
Định cấu hình thông báo bán hàng
Trang tổng quan về số lượt xem và số liệu bán hàng
Tạo sự kiện định kỳ

Sớm thôi

Thêm Bản đồ Địa điểm

Sớm thôi

Phát triển trang web
Kết nối miền của bạn với ME-Ticket
ME-Pro
$69 / năm
Người tạo sự kiện
Người quản lý sự kiện
Các loại vé tùy chỉnh
Lượt xem & dữ liệu bán hàng theo sự kiện
Ứng dụng quét vé
Phương thức thanh toán khác nhau
Tiếp xúc với 1 triệu người dùng
Không quảng cáo
Định cấu hình thông báo bán hàng
Trang tổng quan về số lượt xem và số liệu bán hàng
Tạo sự kiện định kỳ

Sớm thôi

Thêm Bản đồ Địa điểm

Sớm thôi

Phát triển trang web

Upon Request

Kết nối miền của bạn với ME-Ticket

Upon Request

Những lợi ích ME-Base
$0 / tháng
ME-Pro
$69 / năm
Người tạo sự kiện
Người quản lý sự kiện
Các loại vé tùy chỉnh
Lượt xem & dữ liệu bán hàng theo sự kiện
Ứng dụng quét vé
Phương thức thanh toán khác nhau
Tiếp xúc với 1 triệu người dùng
Không quảng cáo
Định cấu hình thông báo bán hàng
Trang tổng quan về số lượt xem và số liệu bán hàng
Tạo sự kiện định kỳ

Sắp ra mắt

Sắp ra mắt

Thêm Bản đồ Địa điểm

Sắp ra mắt

Sắp ra mắt

Phát triển trang web

Upon Request

Kết nối miền của bạn với ME-Ticket

Upon Request

Tất cả các câu hỏi của bạn đã trả lời ở đây

Chúng tôi đã trả lời những câu hỏi thường gặp nhất, vì vậy bạn không cần phải lãng phí thời gian để tìm hiểu những điều cơ bản.