Hoàn tiền & Trao đổi

Các quy định chung

Tất cả việc bán vé được coi là cuối cùng. Việc hoàn tiền chỉ được thực hiện trong một số trường hợp hạn chế như được mô tả trong phần này. Quy tắc chung về hoàn trả và hoàn vé do Đơn vị tổ chức sự kiện thiết lập. Các quy định này thường cấm ME-Ticket đổi vé hoặc hoàn tiền sau khi vé đã được mua, cũng như bị thất lạc, đánh cắp, hư hỏng hoặc tiêu hủy.

Hủy bỏ sự kiện

Nếu sự kiện bị hủy, Ban tổ chức cam kết sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền cho Khách hàng cho tất cả số vé đã bán cho sự kiện này.

Sự sắp xếp lại của sự kiện

Nếu sự kiện đã được lên lịch lại, vé tham dự sự kiện vẫn có hiệu lực. Ban tổ chức có thể hoàn lại tiền theo quyết định của họ.

Hủy bỏ tiết mục khai mạc, biểu diễn lễ hội

Việc hủy bỏ màn khai mạc không được coi là lý do chính đáng để hoàn lại tiền nếu màn mở đầu vẫn diễn ra. Vé lễ hội sẽ không được hoàn lại nếu một hoặc nhiều buổi biểu diễn trong lễ hội nói trên bị hủy.

Thay đổi sơ đồ chỗ ngồi của địa điểm

Việc hoàn tiền sẽ không được thực hiện nếu Ban tổ chức đưa ra những thay đổi về cách sắp xếp chỗ ngồi của địa điểm, bao gồm cả việc bổ sung thêm chỗ ngồi.

Vi phạm nội quy của sự kiện

Nếu Khách hàng vi phạm các quy định của sự kiện do Ban tổ chức thiết lập, họ sẽ không được phép vào cửa và không được hoàn tiền.

Hoàn tiền vé giấy

Nếu vé giấy đã được mua qua trang web ME-Ticket, việc hoàn tiền được thực hiện theo quy định hiện hành. ME-Ticket không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc hoàn tiền vé nếu sự kiện được trình bày trên trang web ME-Ticket nhưng vé đã được mua thông qua các nền tảng khác, bao gồm cả các điểm bán vé thực.

Thủ tục hoàn tiền

Việc hoàn tiền được thực hiện thông qua phương thức thanh toán ban đầu. Ví dụ: nếu Khách hàng đã mua vé bằng thẻ tín dụng thì số tiền sẽ được trả lại vào chính thẻ này.

Chuyển nhượng vé

Nếu sự kiện đã bị hủy hoặc dời lại, chỉ Khách hàng trực tiếp mua vé mới được hoàn tiền. Nếu vé đã được chuyển nhượng cho người khác thì họ không được hoàn lại tiền.

Đổi vé

Việc đổi vé là trách nhiệm của Đơn vị tổ chức sự kiện. Ban tổ chức có thể cung cấp các tùy chọn trao đổi cho Khách hàng theo quyết định riêng của họ.