Các điều khoản và điều kiện

1. Giới thiệu và các thuật ngữ chính

Chào mừng! Sau đây là các điều khoản sử dụng ("Điều khoản") chi phối việc bạn sử dụng trang ME-Ticket - www.Me-Ticket.com ("Trang web") và việc bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ ME-Ticket nào ("Dịch vụ").

Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn việc cho phép người tổ chức trên Trang web này (mỗi người gọi là "Người tổ chức") thu các khoản thanh toán từ việc bán vé cho các sự kiện (mỗi sự kiện là một "Sự kiện") được đăng ký trên Trang web này từ những người muốn tham dự các sự kiện đó ("Khách truy cập" ). Một Sự kiện có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tính năng giải trí trực tiếp hoặc được ghi lại, điểm thu hút văn hóa, sự kiện thể thao, được quảng bá hoặc tổ chức bởi Nhà tổ chức mà Nhà tổ chức đó bán vé. Các nhà tổ chức, Khách truy cập và các bên thứ ba sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đều được gọi chung trong các Điều khoản này là "Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn". "ME-Ticket" "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" đề cập đến ME-Ticket, Inc. và các giám đốc, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của công ty.

Xin lưu ý:

 • ME-Ticket là một nền tảng chỉ thu thập các Sự kiện trên toàn thế giới và cung cấp dịch vụ tạo và bán Sự kiện của riêng bạn;
 • ME-Ticket không phải là nhà tổ chức hoặc quảng bá sự kiện;
 • ME-Ticket không sở hữu hoặc ấn định Giá bán của bất kỳ Vé nào;
 • ME-Ticket không xác nhận danh tính hoặc sự phù hợp của Người dùng;
 • ME-Ticket không thường xuyên sàng lọc nội dung của bất kỳ Sự kiện nào được liệt kê hoặc mức độ phù hợp của nó đối với Người dùng cá nhân;

2. Sự thừa nhận và chấp nhận Điều khoản sử dụng của người dùng

BẰNG CÁCH HOÀN THÀNH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ/HOẶC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY MÀ KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC CHẤT LƯỢNG. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, ĐỪNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB NÀY HOẶC DỊCH VỤ. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA BẠN KHI KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB NÀY, DỊCH VỤ HOẶC BẤT CỨ SẢN PHẨM, NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN KHÁC CÓ TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB NÀY, LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, DỊCH VỤ VÀ CÁC SẢN PHẨM, NỘI DUNG NÀY VÀ THÔNG TIN KHÁC. THỎA THUẬN CỦA BẠN VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC SAU KHI BẠN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Chúng tôi có quyền duy nhất sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ tính năng nào của Trang web này và/hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo cho bạn. Thực hiện quyền đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung cho Trang web và/hoặc Dịch vụ này cũng phải tuân theo các Điều khoản này. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi được thực hiện sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng phiên bản sửa đổi của các Điều khoản này lên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ ME-Ticket sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Thỏa thuận mới, vì vậy vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ mọi thông báo như vậy. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ME-Ticket ngay lập tức, bao gồm cả việc xóa mọi Sự kiện mà bạn đã đăng.

3. Việc sử dụng được phép của Trang web

Bạn đồng ý rằng bạn chỉ được phép truy cập, liên kết đến và/hoặc giữ lại một bản sao của các trang của Trang web này để tổ chức của bạn sử dụng (nếu bạn thay mặt cho Người tổ chức sự kiện) và bạn không được sao chép, tải xuống, xuất bản , sửa đổi hoặc phân phối tài liệu trên Trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc tạo và quản lý Sự kiện cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc quản lý việc bán vé.

Nội dung và phần mềm trên Trang này là tài sản của ME-Ticket và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

Đóng góp của người dùng

Trang web cung cấp cho bạn cơ hội đóng góp cho Trang web bằng cách tải lên thông tin về Sự kiện của bạn, được gọi là "Nội dung người dùng". ME-Ticket không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Đóng góp của bên thứ ba không nhất thiết thể hiện quan điểm hay ý kiến của ME-Ticket. Tuy nhiên, sau khi Nội dung người dùng được gửi để xuất bản, Nội dung đó sẽ được kiểm duyệt trước khi xuất hiện trên Trang web này. Cần có sự kiểm duyệt để ngăn chặn nội dung bị cấm hoặc mâu thuẫn được đăng và có sẵn cho Khách truy cập.

Nội dung bị cấm

Người dùng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ Nội dung Người dùng bị cấm hoặc bất hợp pháp nào mà họ cung cấp cho Trang web. Nội dung bị cấm bao gồm (nhưng không giới hạn) nội dung:

 • mang tính xúc phạm, chẳng hạn như nội dung khuyến khích phân biệt chủng tộc, hận thù, cố chấp hoặc gây tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với chính mình, bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào;
 • quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối người khác;
 • có thể gây hại cho trẻ vị thành niên;
 • quảng bá thông tin được biết là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc quảng bá hoạt động hoặc hành vi bất hợp pháp mang tính xúc phạm, đe dọa, tục tĩu, vu khống hoặc bôi nhọ;
 • cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như chế tạo hoặc mua vũ khí, vi phạm quyền riêng tư của ai đó, tạo hoặc cung cấp vi-rút máy tính;
 • hiển thị nội dung khiêu dâm hoặc khiêu dâm dưới bất kỳ hình thức nào;
 • chứa hình ảnh nhạy cảm, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung đẫm máu, bạo lực hoặc người lớn;
 • cung cấp nội dung bóc lột tình dục hoặc bạo lực bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi;
 • tham gia vào các hoạt động thương mại như cờ bạc, xổ số, đấu giá phí đấu thầu, dự báo thể thao hoặc đặt cược, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng.

Nếu chúng tôi phát hiện trong quá trình kiểm duyệt rằng Nội dung người dùng bao gồm thông tin bị cấm thì Nội dung người dùng đó sẽ được gửi lại để chỉnh sửa thêm. Người tổ chức sự kiện sẽ được thông báo về lý do Sự kiện của họ không được xuất bản và có cơ hội cập nhật và gửi lại Nội dung. Nếu Ban tổ chức từ chối chấp nhận các nguyên tắc, Nội dung của họ sẽ không xuất hiện trên Trang web. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn phát hiện ra loại tài liệu này trên Trang web, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi qua Trung tâm trợ giúp và chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn và sau đó có thể thực hiện hành động thích hợp.

Liên kết và kết quả tìm kiếm

Trang web chứa các liên kết được nhúng đến và có thể tạo ra kết quả tìm kiếm tham chiếu hoặc liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên Internet. ME-Ticket không có quyền kiểm soát các trang web này hoặc nội dung trong trang web. ME-Ticket không thể đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng nội dung trên trang web là chính xác, hợp pháp và/hoặc không gây khó chịu và sẽ không chứa vi-rút hoặc ảnh hưởng đến máy tính của bạn. Bằng cách sử dụng Trang web này để tìm kiếm hoặc liên kết đến một trang web khác, bạn đồng ý và hiểu rằng bạn không được đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với ME-Ticket về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ hành động đó.

Hành động trái pháp luật

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào tạo ra mức tải cao bất hợp lý trên máy chủ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không truy cập, "làm mới" hoặc tải lại các trang sự kiện giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu nào khác tới máy chủ giao dịch nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Khi sử dụng Trang web, hãy đảm bảo bạn chỉ sử dụng một cửa sổ trình duyệt. Việc sử dụng nhiều cửa sổ trình duyệt có thể dẫn đến danh sách trùng lặp nếu bạn đang sử dụng Trang web thay mặt cho Người tổ chức.

Việc sử dụng Trang web bất hợp pháp và/hoặc trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán vé trái phép, danh sách Sự kiện gian lận của các cá nhân hoặc tổ chức không phải là Nhà tổ chức hợp pháp; việc tạo hoặc liên kết trái phép đến Trang web hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thiết bị tự động nào trên Trang web sẽ bị điều tra và hành động pháp lý thích hợp sẽ được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở biện pháp khắc phục dân sự, hình sự và lệnh cấm.

Vi phạm các điều khoản

Bạn hiểu và đồng ý rằng ME-Ticket có toàn quyền quyết định và không cần thông báo trước, ME-Ticket có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web, hủy đơn đặt vé hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác và xóa mọi Nội dung người dùng trái phép, nếu ME-Ticket tin rằng hành vi của bạn hoặc Nội dung người dùng mà bạn cung cấp vi phạm hoặc không nhất quán với các Điều khoản này hoặc vi phạm luật hoặc quyền của ME-Ticket, khách hàng của ME-Ticket hoặc người dùng khác của Trang web. Bạn đồng ý rằng những thiệt hại bằng tiền có thể không cung cấp đủ biện pháp khắc phục cho ME-Ticket đối với những hành vi vi phạm các Điều khoản này và bạn đồng ý với biện pháp khẩn cấp theo lệnh hoặc biện pháp công bằng khác đối với những vi phạm đó. ME-Ticket không bắt buộc phải hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào cho bạn nếu bạn bị chấm dứt tư cách là Người dùng vì bạn đã vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền nào của ME-Tickets.

4. Đăng ký và tài khoản người dùng

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới có thể đăng ký tài khoản ME-Ticket với tư cách là Người tổ chức.

Không có giới hạn độ tuổi khi đăng ký với tư cách là Khách truy cập, nhưng Người tổ chức có thể ấn định họ tham dự các Sự kiện do Người tổ chức tạo ra.

Ban tổ chức đồng ý duy trì và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký của họ (họ và tên, quốc gia, email, số điện thoại) để đảm bảo chúng luôn chính xác và cập nhật. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc ME-Ticket có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, ME-Ticket có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả các tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng ME-Ticket hiện tại hoặc tương lai của bạn.

Trong quá trình đăng ký ME-Ticket, một tài khoản và mật khẩu duy nhất sẽ được tạo. Trách nhiệm của Ban tổ chức và Người dùng là duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. Ban tổ chức phải thông báo ngay cho ME-Ticket về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào. ME-Ticket không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc bạn không tuân thủ Mục này hoặc từ bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào vào tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể đăng ký và đăng nhập thông qua mạng xã hội của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng bằng cách kết nối với Trang web và Dịch vụ bằng mạng xã hội của bên thứ ba, bạn sẽ cấp cho ME-Ticket quyền truy cập và sử dụng thông tin của bạn từ dịch vụ đó như được dịch vụ đó cho phép và lưu trữ quyền truy cập ủy quyền của bạn vào trang web thứ ba đó. -Mạng xã hội đảng.

Vui lòng tham khảo Chính sách về quyền riêng tư của ME-Ticket để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin tài khoản ME-Ticket của bạn.

Nếu một tài khoản không có quyền truy cập đăng nhập trong 2 năm hoặc nếu tài khoản ME-Ticket mới được tạo nhưng không có Sự kiện nào được bán trong vòng 12 tháng thì tài khoản đó sẽ được coi là không hoạt động và tất cả dữ liệu sẽ bị xóa.

5. Quy trình và trách nhiệm liệt kê sự kiện

Liệt kê trách nhiệm của người tổ chức

Bằng cách tạo Danh sách bằng Dịch vụ ME-Ticket, Ban tổ chức sẽ chào bán hoặc phân phối (các) Vé cho Khách truy cập với Giá bán, nếu có, để tham dự Sự kiện. Trách nhiệm của Ban tổ chức là làm rõ mọi hạn chế về Sự kiện hoặc Vé cho Khách truy cập và Ban tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Danh sách mà họ đăng trên Trang web. Mọi thay đổi đối với Danh sách, Sự kiện và Vé phải được thông báo rõ ràng cho Khách truy cập càng sớm càng tốt.

Danh sách là sự đại diện pháp lý của Đơn vị tổ chức về các chi tiết liên quan đến Vé và Sự kiện cũng như tính chính xác của chúng. Tất cả Nhà quảng bá/Người tổ chức sẽ hành động có đạo đức và thiện chí, đồng thời sẽ đảm bảo rằng Sự kiện mà họ đang bán trên ME-Ticket sẽ được bán cho người hâm mộ như đã tiếp thị.

Mô tả danh sách

Đơn vị tổ chức phải cung cấp tất cả thông tin Sự kiện trong Danh sách, bao gồm:

 • tên của Sự kiện (hoặc người biểu diễn);
 • địa điểm của Sự kiện;
 • ngày diễn ra Sự kiện;
 • áp phích cho Sự kiện;
 • loại và danh mục Sự kiện (danh mục);
 • mô tả về Sự kiện, trình bày đầy đủ bản chất của nó trong một lượng văn bản vừa phải;
 • tên và địa chỉ của Địa điểm;
 • các loại Vé, có mô tả rõ ràng cho từng loại Vé;
 • giá bán từng loại Vé (nếu có);
 • loại hình thanh toán và chi tiết;
 • chính sách hoàn tiền, nếu có;
 • bất kỳ thông tin bổ sung, quy tắc hoặc yêu cầu đặc biệt nào (ví dụ: giới hạn độ tuổi, hạn chế khả năng tiếp cận, tầm nhìn bị hạn chế, khu vực gia đình, hạn chế rượu, v.v.);
 • bất kỳ thông tin quan trọng nào khác liên quan đến Sự kiện có thể ảnh hưởng hợp lý đến quyết định của Khách truy cập về việc có nên mua Vé hay không, bao gồm mọi thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

Bảo hành của người tổ chức

Ban tổ chức tuyên bố và bảo đảm vì lợi ích của ME-Ticket rằng bất kỳ Danh sách nào mà họ tạo ra:

 • chỉ liên quan đến Vé và Sự kiện mà Ban tổ chức có quyền kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp và mà Ban tổ chức được phép bán hoặc phân phối Vé và rằng Ban tổ chức sở hữu Vé tại thời điểm niêm yết;
 • chứa thông tin liên quan, nhất quán, chính xác liên quan đến chủ đề, định dạng, người biểu diễn, địa điểm, ngày và giờ của Sự kiện mà không có thành phần Danh sách nào mâu thuẫn với nhau;
 • bao gồm giá Vé chính xác và minh bạch cũng như thông tin liên quan đến tất cả các khoản phí bổ sung mà Khách truy cập sẽ phải chịu;
 • không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ);
 • không bao gồm nội dung giống hoặc về cơ bản giống với bất kỳ Danh sách nào khác trên Trang web và không được xuất bản trên bất kỳ TRANG WEB nào khác;
 • không chứa thông tin gian lận hoặc gây hiểu nhầm;
 • không chứa nội dung bị cấm quy định tại Khoản 3 của Điều khoản này.

Lưu ý rằng độ chính xác của thông tin cũng phải được kiểm duyệt sau khi Người tổ chức sự kiện gửi Danh sách sự kiện để xuất bản. Nếu việc kiểm duyệt cho thấy bất kỳ điểm mâu thuẫn nào (ví dụ: người đăng mô tả một nghệ sĩ biểu diễn khác với người được cung cấp trong Danh sách sự kiện hoặc vị trí Địa điểm tổ chức sự kiện được cung cấp không tồn tại), Danh sách sẽ được gửi lại để chỉnh sửa thêm. Người tổ chức sự kiện được thông báo về lý do Sự kiện của họ không được xuất bản và có cơ hội cập nhật và gửi lại Danh sách. Nếu Ban tổ chức từ chối chấp nhận các nguyên tắc, Nội dung của họ sẽ không xuất hiện trên Trang web.

Thuế và bảo hiểm

Ban tổ chức chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Giá bán bao gồm tất cả các loại thuế bắt buộc đối với Danh sách, bao gồm cả VAT. Nếu có nghi ngờ, Ban tổ chức nên tìm lời khuyên của chuyên gia về thuế để xác định loại thuế nào cần thu từ Khách truy cập.

Ban tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi bảo hiểm có thể được yêu cầu cho Danh sách và Sự kiện.

Bảo đảm ME-Ticket

ME-Ticket đảm bảo rằng Danh sách được tạo thông qua Dịch vụ ME-Ticket sẽ được xuất bản và hoạt động cho đến khi Sự kiện kết thúc, miễn là Danh sách đó tuân thủ Điều khoản hiện tại và Đơn vị tổ chức sự kiện không tạm dừng việc bán vé vô thời hạn. ME-Ticket không đảm bảo rằng Danh sách được tạo thông qua Dịch vụ ME-Ticket sẽ xuất hiện theo một thứ tự cụ thể trong kết quả tìm kiếm hoặc Vé sẽ được bán. Nếu Vé không bán được, ME-Ticket không chịu trách nhiệm.

6. Bán vé

Ban tổ chức đặt Giá bán vé và có thể thay đổi Giá bán bất kỳ lúc nào trước khi Giao dịch diễn ra. ME-Ticket cung cấp một số tùy chọn để Khách truy cập mua Vé mà Người tổ chức phải chọn khi tạo Danh sách:

 • Trực tuyến thông qua thanh toán sọc. Để làm như vậy, Người tổ chức phải tích hợp Tài khoản của họ với Stripe để xử lý các khoản thanh toán cho Sự kiện bằng tài khoản người bán của họ. Nếu quốc gia trong tài khoản ngân hàng của Người tổ chức không có trong danh sách quốc gia do Stripe cung cấp, họ có thể liên hệ với ME-Ticket để được hỗ trợ với tư cách là trung gian bán hàng. Trong trường hợp như vậy, Ban tổ chức sử dụng tài khoản người bán ME-Ticket trên Stripe để bán vé trực tuyến. Đổi lại, ME-Ticket chuyển doanh thu bán hàng trong khoảng thời gian đã thỏa thuận sau khi Sự kiện kết thúc vào tài khoản ngân hàng của Ban tổ chức.
 • Ngoại tuyến bằng tiền mặt. Trong trường hợp này, Ban tổ chức phải ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên hệ của điểm bán vé.

Chỉ có thể chọn một tùy chọn. Ví dụ: ME-Ticket không thể thanh toán trực tuyến nếu Ban tổ chức chọn thanh toán bằng tiền mặt.

Với tư cách là Khách truy cập, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm mua hàng dựa trên thông tin được cung cấp trong Dịch vụ của chúng tôi và phải đảm bảo rằng bạn đã đọc đầy đủ chi tiết Danh sách và hài lòng với lựa chọn Vé trước khi mua. Bằng cách cung cấp chi tiết thanh toán và chọn hoàn tất quy trình thanh toán trên Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ ủy quyền thanh toán cho Giao dịch bằng Phương thức thanh toán được cung cấp.

ME-Ticket cung cấp vé điện tử độc quyền, được gửi cho Khách truy cập qua email sau khi mua hàng. Vé điện tử chứa tất cả thông tin và mã QR để tham dự Sự kiện. Bất kỳ thông báo nào về việc gửi không thành công mà Ban tổ chức nhận được từ Khách truy cập phải được Ban tổ chức xử lý càng sớm càng tốt và trong bất kỳ Sự kiện nào, trước ngày diễn ra Sự kiện liên quan.

Việc liên lạc liên quan đến các vấn đề kỹ thuật trong việc mua vé và hỗ trợ sau khi mua được thực hiện thông qua Trò chuyện hỗ trợ ME-Ticket.

Nếu Khách truy cập tranh chấp bất kỳ yếu tố nào của Sự kiện hoặc Giá trị giao dịch thì tranh chấp đó sẽ là giữa Khách truy cập và Đơn vị tổ chức và ME-Ticket sẽ không liên quan.

7. Huỷ Giao Dịch

ME-Ticket có quyền hủy Giao dịch của Khách truy cập trong bất kỳ trường hợp nào sau đây nếu:

 • ME-Ticket nghi ngờ bất kỳ hoạt động gian lận, bất hợp pháp hoặc phi đạo đức nào liên quan đến một hoặc nhiều Giao dịch;
 • ME-Ticket nghi ngờ bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của Khách truy cập và/hoặc Dịch vụ ME-Ticket;
 • xảy ra vi phạm các Điều khoản.

8. Việc sử dụng và thu thập dữ liệu của đơn vị tổ chức

Ban tổ chức có thể được cấp quyền truy cập vào thông tin tài khoản ME-Ticket của Khách truy cập nếu được yêu cầu phát hành Vé. ME-Ticket không đảm bảo về tính chính xác, tiền tệ hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào liên quan đến Thông tin tài khoản ME-Ticket. Ban tổ chức là Người kiểm soát dữ liệu liên quan đến Thông tin tài khoản ME-Ticket của Khách truy cập, kể từ thời điểm nó được truyền và/hoặc cung cấp cho Ban tổ chức và Ban tổ chức phải tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu trong việc xử lý thông tin của khách truy cập trong ME-Ticket . Khi Thông tin tài khoản ME-Ticket được cung cấp cho Khách truy cập, thông tin đó sẽ được bảo mật và chỉ có thể được tiết lộ cho những cá nhân được ủy quyền sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. Ban tổ chức sẽ duy trì tính bảo mật của Thông tin tài khoản của khách truy cập ME-Ticket và thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin đó khỏi bị lạm dụng, mất mát và truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép.

ME-Ticket không kiểm soát hoặc đóng góp dữ liệu vào Dữ liệu người dùng của khách truy cập cũng như không chịu trách nhiệm hoặc sở hữu bất kỳ Dữ liệu người dùng khách truy cập nào được thu thập và chỉ đóng vai trò là người xử lý dữ liệu đó. Mặc dù vậy, ME-Ticket sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ Dữ liệu người dùng của khách truy cập được lưu trữ trong Dịch vụ ME-Ticket khỏi bị mất, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy, có tính đến các rủi ro liên quan đến việc xử lý và bản chất của Dữ liệu người dùng của khách truy cập. ME-Ticket sẽ chỉ xử lý Dữ liệu người dùng của khách theo chỉ dẫn của Ban tổ chức.

Ban tổ chức không được sử dụng dịch vụ ME-Ticket để thu thập thẻ thanh toán hoặc thông tin ngân hàng. Nếu Ban tổ chức thu thập thông tin đó, ME-Ticket có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt Thỏa thuận do vi phạm nghiêm trọng.

9. Chấm dứt tài khoản

Chấm dứt bởi ME-Ticket

Với tư cách là Đơn vị tổ chức, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Trang web này có hoặc không có thông báo và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc vi phạm các Điều khoản này. Bất kỳ hoạt động bị cáo buộc gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào đều có thể là cơ sở để chấm dứt mối quan hệ của bạn và có thể được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

Sự chấm dứt của bạn

Bạn có thể hủy Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng tính năng Thích hợp. Nếu bạn là Người tổ chức, trước khi hủy tài khoản của mình, bạn phải hủy tất cả Vé bạn đã bán cho các Sự kiện không diễn ra, thông báo cho Khách truy cập và hoàn lại tiền cho Khách truy cập nếu bạn đang sử dụng Thanh toán Stripe. Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản của bạn bị chấm dứt, ME-Ticket không có nghĩa vụ phải xóa hoặc trả lại cho bạn bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn đã đăng trên Dịch vụ ME-Ticket.

Hậu quả của việc chấm dứt

Việc chấm dứt Tài khoản bao gồm việc xóa quyền truy cập vào Dịch vụ Trang web và cấm sử dụng thêm Dịch vụ. Sau khi chấm dứt Tài khoản của bạn, quyền sử dụng Dịch vụ Me-Ticker của bạn sẽ tự động chấm dứt ngay lập tức. ME-Ticket sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sự đình chỉ hoặc chấm dứt nào. Tất cả các điều khoản của Điều khoản, về bản chất, sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối trách nhiệm bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

10. Tuyên bố từ chối bảo đảm

TRANG WEB NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ CÓ SẴN" MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, TIÊU CHUẨN VÀ KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÀY, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO RẰNG TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀY SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG THỂ LỖI LỖI, KẾT QUẢ CÓ THỂ LÀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN VÀ /HOẶC DỊCH VỤ SẼ HIỆU QUẢ, CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY; TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN HOẶC SẼ KHÔNG CÓ LỖI, LỖI HOẶC KHUYẾN MÃI HOẶC CÁC SỰ KIỆN SẼ AN TOÀN, PHÁP LUẬT HOẶC CHẤT LƯỢNG CỤ THỂ. TRANG WEB NÀY VÀ/HOẶC DỊCH VỤ CÓ THỂ CHỨA LỖI KỸ THUẬT HOẶC LỖI, SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI KHÁC. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM MÔ TẢ VỀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀY CÓ THỂ HẾT NGÀY VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG BẮT BUỘC CẬP NHẬT TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀY.

LÀ MỘT KHÁCH TRUY CẬP, BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN CÓ THỂ GIAO DỊCH VỚI NHÀ TỔ CHỨC. BẠN THỪA NHẬN RẰNG TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BẤT KỲ BÊN NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BÊN TỔ CHỨC NÀO), BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG, ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN, BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM, ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ VIỆC GIAO HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC GIAO DỊCH ĐÓ ĐƯỢC THƯƠNG LƯỢNG GIỮA NHÀ CUNG CẤP ĐÓ VÀ BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY VÀ BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC GIAO DỊCH ĐÓ ĐƯỢC HOÀN THÀNH HOÀN TOÀN RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, VẬT LIỆU, SỰ KIỆN HOẶC THÔNG TIN NÀO CÓ TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC THÔNG QUA BÊN THỨ BA SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỘC QUYỀN BỞI BÊN THỨ BA ĐÓ.

11. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TÔI HOẶC NHÀ CUNG CẤP, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ NHÀ TÀI TRỢ CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT CỨ AI NÀY VÀ BẠN TỪ BỎ TUYỆT VỜI VÀ RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐỂ TÌM KIẾM, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MẪU ĐỐC, TRỪNG PHẠT, HOẶC CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ DƯỚI MỌI LOẠI (BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN MẤT DỮ LIỆU, LỢI NHUẬN, DOANH THU, TÍN HIỆU TỐT, DANH TIẾNG, MẤT SỰ HÀI LÒNG HOẶC CƠ HỘI) KHÁC NGOÀI CHI PHÍ TÚI VÀ BẤT CỨ QUYỀN ĐƯỢC GẤP THIỆT HẠI HOẶC TĂNG TRƯỞNG, PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ ME-Ticket, TRANG WEB, NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ nào ĐƯỢC MUA QUA TRANG WEB, NGAY CẢ KHI ME-Ticket ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ VÀ BẤT CỨ KHIẾU NẠI KHIẾU NẠI NÀO DỰA TRÊN BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, VIỆC LỪA ĐẢO HOẶC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG NÀO KHÁC.

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÀY, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG ME-Ticket SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HAY TRÁCH NHIỆM HAY BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI:

 • THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC LỖI LẠI, DO VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB của BẠN.
 • BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ BẢO MẬT CỦA ME-Ticket VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH NÀO ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ.
 • BẤT KỲ LỖI, VI-RÚT, Giun, NGỰA TROJAN, LỖI SỰ, BOM NGÀY, BOM THỜI GIAN HOẶC CÁC VẬT PHẨM KHÁC CÓ TÍNH CHẤT PHÁ HỦY CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB.
 • MỌI SAI LẦM, SƠ LƯỢC HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC TRONG NỘI DUNG.
 • ĐỊA ĐIỂM KHÔNG CHẤP NHẬN VÉ.

ME-Ticket SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VỀ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO THEO THỎA THUẬN NÀY TRONG PHẠM VI SỰ THẤT BẠI LÀ DO DO SỰ BẤT LỰC LỰC LỰC.

BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN KHI KHÔNG HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ ME-Ticket VÀ TRANG WEB LÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ME-Ticket VÀ TRANG WEB. CÁC GIỚI HẠN TRONG PHẦN NÀY ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI BẤT KỲ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NÀO KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA NÓ. VIỆC PHÂN PHỐI RỦI RO GIỮA BẠN VÀ ME-Ticket LÀ YẾU TỐ CẦN THIẾT CỦA CƠ SỞ THƯƠNG MẠI GIỮA BẠN VÀ ME-Ticket.

12. Bồi thường

Bạn phải bồi thường cho ME-Ticket, bảo vệ và giữ cho ME-Ticket và các công ty liên kết hoặc liên quan của ME-Ticket và ME-Ticket cũng như các liên doanh, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ và đảm bảo cho mỗi người trong số họ khoản bồi thường đầy đủ và hiệu quả cho bất kỳ tổn thất nào mà họ phải gánh chịu liên quan đến:

 • bất kỳ vi phạm Điều khoản nào do hành động hoặc thiếu sót của Ban tổ chức, nhân viên, nhà thầu phụ hoặc đại lý của họ gây ra;
 • bất kỳ Sự kiện hoặc Địa điểm nào (trừ và trong phạm vi mà bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp từ việc ME-Ticket vi phạm Điều khoản này hoặc do sơ suất của chúng tôi);
 • bất kỳ hành vi vi phạm luật bản quyền hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ luật hiện hành nào khác;
 • bất kỳ quảng cáo, tiếp thị hoặc khuyến mãi nào (ngoài bất kỳ tài liệu nào do ME-Ticket sản xuất), bao gồm nhưng không giới hạn việc sản xuất và đặt áp phích bay.

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi cũng như các Chi nhánh của chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh từ:

 • việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ do Trang web này cung cấp;
 • sự tham gia của bạn vào bất kỳ (các) Sự kiện nào;
 • sự vi phạm hoặc không tuân thủ của bạn với các Điều khoản này;
 • việc bạn vi phạm bất kỳ luật, quy định và/hoặc quy tắc hiện hành nào;
 • sự sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi vấn đề mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để yêu cầu mọi biện pháp khắc phục có sẵn. ME-Ticket đồng ý lưu trữ dữ liệu cá nhân thu được từ khách hàng của bạn một cách an toàn và sẽ bồi thường cho bạn cũng như giữ cho bạn không bị tổn hại về bất kỳ vi phạm bảo mật dữ liệu nào do sơ suất hoặc hành vi sai trái có chủ ý của chúng tôi. ME-Ticket cũng đồng ý làm việc với bạn để tuân thủ tất cả các luật về thông báo vi phạm bảo mật dữ liệu và giải quyết mọi khiếu nại một cách nhanh chóng và hợp lý.

13. Giải quyết Tranh chấp

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản này hoặc bất kỳ phần kỹ thuật nào của Giao dịch theo các Điều khoản này, bạn nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Khiếu nại của bạn sẽ được ME-Ticket xác nhận trong thời gian sớm nhất.

ME-Ticket sẽ nỗ lực hợp lý để tham khảo ý kiến hoặc đàm phán một cách thiện chí và cố gắng đạt được giải pháp công bằng và hợp lý làm hài lòng bạn và ME-Ticket.

Mọi tranh chấp liên quan đến việc mua vé, giá vé, hoàn tiền, sự kiện, tổ chức, v.v. phải được giải quyết giữa Khách truy cập và Ban tổ chức mà không có sự can thiệp của ME-Ticket.

Những điều trên không giới hạn các quyền theo luật định của bạn, quyền gửi khiếu nại lên Tiêu chuẩn Thương mại hoặc cơ quan quản lý phù hợp khác hoặc quyền kiện tụng hoặc các hình thức giải quyết khác được luật pháp của quốc gia bạn cho phép.

14. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi qua Trung tâm trợ giúp.