Vận chuyển & Thanh toán

Tiền tệ

Loại tiền tệ cuối cùng cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện bằng ME-Ticket là USD. Nếu Khách hàng thực hiện mua hàng bằng bất kỳ loại tiền tệ nào khác, số tiền đó sẽ được chuyển đổi thành USD khi thanh toán theo tỷ giá hối đoái có hiệu lực vào ngày bán.

Phương thức thanh toán

ME-Ticket chấp nhận thanh toán được thực hiện qua Stripe, hỗ trợ tất cả các phương thức thanh toán phổ biến như Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, v.v.

Bạn mua từ ai

ME-Ticket là một nền tảng để bán và mua vé; nó không tổ chức hoặc tổ chức bất kỳ sự kiện nào. ME-Ticket đóng vai trò trung gian giữa Đơn vị tổ chức sự kiện và Khách hàng, đảm bảo rằng số tiền mà Khách hàng nộp để mua vé sẽ được chuyển cho Đơn vị tổ chức. Giá vé và số lượng vé do Ban tổ chức quy định.

Xác nhận mua hàng

Sau khi Khách hàng thanh toán trên website, ME-Ticket sẽ gửi email xác nhận việc mua vé đến địa chỉ email do Khách hàng chỉ định. Email cũng bao gồm vé kỹ thuật số cho sự kiện này.

Phí dịch vụ, phí xử lý đơn hàng, phí giao hàng, thuế

ME-Ticket không tính phí cho các dịch vụ được cung cấp. Một khoản phí bổ sung chỉ có thể được tính bởi hệ thống thanh toán mà bạn chọn. Ban tổ chức có thể tùy ý tính phí giao vé giấy đến điểm bán vé nếu phương án đó có sẵn và được chọn. Trách nhiệm của Ban tổ chức là bao gồm thuế vào giá vé cuối cùng theo thẩm quyền của quốc gia họ.

Giới hạn mua vé

Một khách hàng có thể mua một số lượng vé giới hạn cho một sự kiện. Một biện pháp như vậy đã được đưa ra để chống gian lận và bán lại vé. Việc sử dụng nhiều tài khoản để vượt qua các giới hạn này bị coi là vi phạm Điều khoản và Điều kiện của ME-Ticket. Trong trường hợp này, ME-Ticket có quyền chặn tài khoản của Khách hàng.

Chuyển nhượng vé

Khách hàng có thể chuyển nhượng vé của mình cho người khác. Mỗi vé mua bằng ME-Ticket là duy nhất và không thể trùng lặp. Mọi hoạt động xác nhận vé đều do Ban tổ chức xử lý.

Rủi ro liên quan đến sự kiện

ME-Ticket không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sức khỏe của Khách hàng có thể gặp nguy hiểm. Việc tuân thủ các quy định an toàn tại địa điểm được Ban tổ chức giám sát.

Tuân thủ nội quy của người tổ chức sự kiện

Bằng việc mua vé, Khách hàng đồng ý với các quy định của sự kiện do Ban tổ chức thiết lập. Ban tổ chức có quyền từ chối tiếp nhận hoặc trục xuất bất kỳ người nào có hành vi vi phạm các quy tắc này khỏi khán giả. Không hoàn lại tiền được cung cấp trong trường hợp này. Ban tổ chức cam kết thông báo trước cho Khách hàng của mình về các quy định nói trên.

Thỏa thuận ghi lại sự kiện

Khách hàng đồng ý với tính chất công cộng của sự kiện, sự xuất hiện của Khách hàng và các hoạt động trong và ngoài địa điểm tổ chức sự kiện. Khách hàng đồng ý rằng hành động của họ tại sự kiện sẽ không được bảo mật. Bằng việc mua vé, Khách hàng đồng ý ghi lại bằng camera trong trường hợp sự kiện được quay phim.

Sự kiện ảo

Nếu Khách hàng mua vé cho một sự kiện ảo thì sự kiện đó chỉ có thể được xem cho mục đích cá nhân. Khách hàng không được ghi lại, sao chép, hiển thị công khai hoặc phân phối sự kiện ảo bằng bất kỳ phương tiện nào, bán lại quyền truy cập vào sự kiện ảo hoặc cho phép người dùng khác đăng nhập vào tài khoản của họ để tham dự sự kiện ảo.

Kiểm tra an ninh tại lối vào địa điểm

Bằng cách mua hàng, Khách hàng đồng ý rằng họ có thể bị khám xét như một biện pháp an ninh khi vào địa điểm tổ chức sự kiện.

Bán vé và khuyến mãi bất hợp pháp

Việc bán lại vé bất hợp pháp (hoặc nỗ lực bán lại), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc làm giả hoặc sao chép vé, sẽ bị phạt theo thẩm quyền. Những vé như vậy sẽ bị vô hiệu mà không được hoàn lại tiền. ME-Ticket có quyền hạn chế hoặc từ chối đặc quyền mua vé đối với bất kỳ người nào bị coi là đã vi phạm chính sách của chúng tôi. ME-Ticket khuyến nghị bạn nên mua vé trực tiếp thông qua chúng tôi, các đối tác được ủy quyền khác hoặc tại phòng vé của địa điểm tổ chức sự kiện để xác minh tính xác thực của vé. Vé không được sử dụng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi, cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng mà không có sự cho phép chính thức bằng văn bản của ME-Ticket.