การจัดส่งและการชำระเงิน

สกุลเงิน

สกุลเงินสุดท้ายสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำด้วย ME-Ticket คือ USD หากลูกค้าทำการซื้อในสกุลเงินอื่น มันจะถูกแปลงเป็น USD เมื่อชำระเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องในวันที่ขาย

วิธีการชำระเงิน

ME-Ticket รับการชำระเงินผ่าน Stripe ซึ่งรองรับวิธีการชำระเงินยอดนิยมทั้งหมด เช่น Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay เป็นต้น

ซื้อจากใคร.

ME-Ticket เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการขายและการซื้อตั๋ว ไม่มีการจัดหรือจัดกิจกรรมใดๆ ME-Ticket ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้จัดงานและลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ลูกค้าส่งมาเพื่อซื้อตั๋วจะถูกโอนไปยังผู้จัดงาน ราคาและจำนวนตั๋วจะถูกกำหนดโดยผู้จัดงานแต่เพียงผู้เดียว

การยืนยันการซื้อ

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินบนเว็บไซต์ ME-Ticket จะส่งอีเมลยืนยันการซื้อตั๋วไปยังที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าระบุ อีเมลยังมีตั๋วดิจิทัลสำหรับงานนี้ด้วย

ค่าบริการ, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการคำสั่งซื้อ, ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง, ภาษี

ME-Ticket ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่มีให้ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจถูกเรียกเก็บโดยระบบการชำระเงินที่คุณเลือกเท่านั้น ผู้จัดงานอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดส่งตั๋วกระดาษไปยังจุดจำหน่ายตั๋วตามดุลยพินิจของตน หากมีตัวเลือกดังกล่าวและเลือกตัวเลือกไว้ เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดงานในการรวมภาษีเข้ากับราคาสุดท้ายของตั๋วตามเขตอำนาจศาลของประเทศของตน

ข้อจำกัดในการซื้อตั๋ว

ลูกค้ารายหนึ่งสามารถซื้อตั๋วได้ในจำนวนจำกัดสำหรับหนึ่งกิจกรรม มาตรการดังกล่าวถูกนำมาใช้เพื่อต่อต้านการฉ้อโกงตั๋วและการขายต่อ การใช้หลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงขีดจำกัดเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ME-Ticket ในกรณีนี้ ME-Ticket ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของลูกค้า

การโอนตั๋ว

ลูกค้าสามารถโอนตั๋วของตนให้กับบุคคลอื่นได้ ตั๋วแต่ละใบที่ซื้อด้วย ME-Ticket จะไม่ซ้ำกันและไม่สามารถทำซ้ำได้ กิจกรรมทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบตั๋วได้รับการจัดการโดยผู้จัดงาน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

ME-Ticket จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่สุขภาพของลูกค้าอาจมีความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ณ สถานที่จัดงานจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้จัดงาน

การปฏิบัติตามกฎของผู้จัดงาน

การซื้อตั๋วแสดงว่าลูกค้ายอมรับกฎของงานที่กำหนดโดยผู้จัดงาน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้บุคคลใด ๆ ที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ออกจากผู้ชม ไม่มีการคืนเงินในกรณีนี้ ผู้จัดงานตกลงที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงกฎเกณฑ์ดังกล่าวล่วงหน้า

ข้อตกลงในการบันทึกเหตุการณ์

ลูกค้าตกลงต่อลักษณะสาธารณะของงาน การปรากฏตัวของลูกค้า และกิจกรรมภายในและภายนอกสถานที่จัดงาน ลูกค้ายอมรับว่าการกระทำของตนในงานจะไม่เป็นความลับ การซื้อตั๋วแสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะบันทึกภาพไว้ในกล้องในกรณีที่มีการถ่ายทำเหตุการณ์

เหตุการณ์เสมือน

หากลูกค้าซื้อตั๋วสำหรับกิจกรรมเสมือนจริง กิจกรรมดังกล่าวสามารถดูได้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถบันทึก คัดลอก แสดงต่อสาธารณะ หรือแจกจ่ายกิจกรรมเสมือนจริงด้วยวิธีการใดๆ ขายต่อการเข้าถึงกิจกรรมเสมือนจริง หรืออนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าสู่ระบบบัญชีของตนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสมือนจริง

การตรวจสอบความปลอดภัยที่ทางเข้าสถานที่

ในการซื้อ ลูกค้าตกลงว่าอาจถูกตรวจค้นเพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อเข้าสู่สถานที่จัดงาน

การขายตั๋วและการส่งเสริมการขายที่ผิดกฎหมาย

การขายต่อตั๋วอย่างผิดกฎหมาย (หรือความพยายาม) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมแปลงหรือการคัดลอกตั๋ว จะต้องได้รับโทษตามเขตอำนาจศาล ตั๋วดังกล่าวถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการคืนเงิน ME-Ticket ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปฏิเสธสิทธิพิเศษในการซื้อตั๋วให้กับบุคคลใด ๆ ที่ถือว่าฝ่าฝืนนโยบายของเรา ME-Ticket ขอแนะนำให้คุณซื้อตั๋วโดยตรงผ่านเรา พันธมิตรที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ หรือที่บ็อกซ์ออฟฟิศของสถานที่จัดงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตั๋ว ไม่สามารถใช้ตั๋วเพื่อการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประกวด หรือการชิงโชคโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจาก ME-Ticket