Dostawa i płatność

Waluta

Ostateczną walutą wszystkich zakupów dokonanych za pomocą ME-Ticket jest USD. Jeżeli Klient dokona zakupu w innej walucie, zostanie ona przeliczona na USD po dokonaniu płatności po kursie obowiązującym w dniu sprzedaży.

Metody Płatności

ME-Ticket akceptuje płatności dokonywane za pośrednictwem Stripe, który obsługuje wszystkie popularne metody płatności, takie jak Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay itp.

Od kogo kupujesz

ME-Ticket to platforma sprzedaży i zakupu biletów; nie organizuje i nie organizuje żadnych wydarzeń. ME-Ticket pełni funkcję pośrednika pomiędzy Organizatorem Wydarzenia a Klientem, zapewniając przekazanie Organizatorowi środków przekazanych na zakup biletu przez Klienta. Ceny i ilość biletów ustala wyłącznie Organizator.

Potwierdzenie zakupu

Po dokonaniu przez Klienta płatności w serwisie, ME-Ticket wysyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu biletu. W e-mailu znajdują się także cyfrowe bilety na wydarzenie.

Opłaty za usługi, opłaty za realizację zamówienia, opłaty za dostawę, podatki

ME-Ticket nie pobiera opłat za świadczone usługi. Dodatkowa opłata może zostać pobrana wyłącznie przez wybrany przez Ciebie system płatności. Organizator może według własnego uznania pobrać opłatę za dostarczenie biletów papierowych do punktu sprzedaży biletów, jeżeli taka opcja jest dostępna i wybrana. Organizator ma obowiązek uwzględnić podatki w ostatecznej cenie biletów zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego kraju.

Limity zakupu biletów

Jeden Klient może nabyć ograniczoną liczbę biletów na jedno wydarzenie. Rozwiązanie takie wprowadzono w celu przeciwdziałania oszustwom i odsprzedaży biletów. Używanie wielu kont w celu ominięcia tych limitów jest uważane za naruszenie Regulaminu ME-Ticket. W takim przypadku ME-Ticket zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta.

Transfer biletów

Klient może przekazać swoje bilety innym osobom. Każdy bilet zakupiony za pomocą ME-Ticket jest niepowtarzalny i nie można go powielać. Wszelkie czynności związane z kasacją biletu wykonuje Organizator.

Ryzyka związane ze zdarzeniami

ME-Ticket nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu Klienta. Organizator monitoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu.

Przestrzeganie regulaminu organizatora imprezy

Kupując bilet Klient wyraża zgodę na regulamin wydarzenia ustalony przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub wydalenia z widowni osoby, której zachowanie narusza niniejszy regulamin. W tym przypadku nie przysługuje żaden zwrot pieniędzy. Organizator zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania swoich Klientów o powyższym regulaminie.

Zgoda na rejestrację wydarzenia

Klient wyraża zgodę na publiczny charakter wydarzenia, jego pojawienie się oraz działania na terenie i poza miejscem wydarzenia. Klient wyraża zgodę na to, że jego działania podczas wydarzenia nie będą objęte tajemnicą. Kupując bilet Klient wyraża zgodę na rejestrację kamery w przypadku filmowania wydarzenia.

Wirtualne wydarzenia

W przypadku zakupu przez Klienta biletu na wydarzenie wirtualne, wydarzenie to można oglądać wyłącznie w celach osobistych. Klientowi nie wolno w żaden sposób nagrywać, kopiować, publicznie wyświetlać ani rozpowszechniać wirtualnego wydarzenia, odsprzedawać dostępu do wirtualnego wydarzenia ani umożliwiać innym użytkownikom logowania się na swoje konto w celu wzięcia udziału w wirtualnym wydarzeniu.

Kontrola bezpieczeństwa przy wejściu na obiekt

Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na to, że w ramach zabezpieczenia może zostać poddany przeszukaniu po wejściu na teren wydarzenia.

Nielegalna sprzedaż biletów i promocje

Nielegalna odsprzedaż biletów (lub jej próba), w tym między innymi fałszowanie lub kopiowanie biletów, podlega karom zależnym od jurysdykcji. Bilety takie tracą ważność bez zwrotu pieniędzy. ME-Ticket zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmowy przywileju zakupu biletów każdej osobie, co do której zostanie uznane, że naruszyła nasze zasady. ME-Ticket zaleca zakup biletów bezpośrednio przez nas, innych autoryzowanych partnerów lub w kasie wydarzenia w celu sprawdzenia autentyczności biletów. Biletów nie można używać do celów reklamowych, promocyjnych, konkursów ani loterii bez oficjalnej pisemnej zgody ME-Ticket.