Frakt & Betalning

Valuta

Den sista valutan för alla köp som görs med ME-Ticket är USD. Om kunden gör ett köp i någon annan valuta kommer det att konverteras till USD vid betalning till den växelkurs som gäller på försäljningsdagen.

Betalningsmetoder

ME-Ticket accepterar betalningar gjorda via Stripe, som stöder alla populära betalningsmetoder, såsom Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, etc.

Vem köper du av

ME-Ticket är en plattform för försäljning och köp av biljetter; den organiserar eller håller inga evenemang. ME-Ticket fungerar som en mellanhand mellan Arrangören och Kunden och säkerställer att de medel som lämnats in för biljettköp av Kunden överförs till Arrangören. Biljettpriser och antal bestäms enbart av arrangören.

Köpbekräftelse

Efter att Kunden gjort en betalning på hemsidan skickar ME-Ticket ett e-postmeddelande som bekräftar biljettköpet till den e-postadress som Kunden angett. Mejlet innehåller även digitala biljetter till evenemanget.

Serviceavgifter, orderhanteringsavgifter, leveransavgifter, skatter

ME-Ticket tar ingen avgift för de tjänster som tillhandahålls. En tilläggsavgift kan endast tas ut av det betalsystem du väljer. Arrangören kan efter eget gottfinnande ta ut en avgift för leverans av pappersbiljetter till ett biljettförsäljningsställe om ett sådant alternativ är tillgängligt och valt. Det är arrangörens ansvar att inkludera skatter i det slutliga priset på biljetter i enlighet med deras lands jurisdiktion.

Gränser för biljettköp

En kund kan köpa ett begränsat antal biljetter till ett evenemang. En sådan åtgärd har införts för att motverka biljettbedrägerier och återförsäljning. Att använda flera konton för att kringgå dessa gränser anses vara ett brott mot ME-Tickets regler och villkor. I detta fall förbehåller sig ME-Ticket rätten att spärra Kundens konto.

Biljettöverföring

Kunden kan överföra sina biljetter till andra personer. Varje biljett köpt med ME-Ticket är unik och kan inte dupliceras. Alla aktiviteter för biljettvalidering sköts av Arrangören.

Eventrelaterade risker

ME-Ticket har inget ansvar för de händelser där Kundens hälsa kan vara i fara. Efterlevnaden av säkerhetsreglerna på platsen övervakas av arrangören.

Efterlevnad av evenemangsarrangörens regler

Genom att köpa en biljett godkänner Kunden de regler för evenemanget som fastställts av Arrangören. Arrangören förbehåller sig rätten att vägra tillträde eller utesluta från publiken varje person vars beteende bryter mot dessa regler. Ingen återbetalning ges i detta fall. Arrangören åtar sig att meddela sina kunder om nämnda regler i förväg.

Avtal om händelseinspelning

Kunden samtycker till evenemangets offentliga karaktär, kundens utseende och aktiviteter inom och utanför evenemangsplatsen. Kunden samtycker till att deras handlingar vid evenemanget inte kommer att vara konfidentiella. Genom att köpa en biljett samtycker Kunden till att bli filmad på kamera ifall händelsen filmas.

Virtuella evenemang

Om Kunden köper en biljett till ett virtuellt evenemang kan ett sådant evenemang ses enbart för personliga ändamål. Kunden får inte spela in, kopiera, offentligt visa eller distribuera det virtuella evenemanget på något sätt, sälja vidare åtkomst till det virtuella evenemanget eller låta andra användare logga in på sitt konto för att delta i det virtuella evenemanget.

Säkerhetskontroll vid ingången till lokalen

Genom att göra ett köp samtycker Kunden till att de kan bli föremål för en sökning som en säkerhetsåtgärd vid inträde i evenemangslokalen.

Olaglig biljettförsäljning och kampanjer

Olaglig återförsäljning av biljetter (eller dess försök), inklusive men inte begränsat till förfalskning eller kopiering av biljetter, är föremål för straff enligt jurisdiktion. Sådana biljetter ogiltigförklaras utan återbetalning. ME-Ticket förbehåller sig rätten att begränsa eller neka privilegiet att köpa biljetter till alla personer som anses ha brutit mot vår policy. ME-Ticket rekommenderar att du köper biljetter direkt genom oss, andra auktoriserade partners eller i evenemangsplatsens biljettkontor för att verifiera biljetternas äkthet. Biljetter får inte användas för reklam, kampanjer, tävlingar eller lotterier utan officiellt skriftligt tillstånd från ME-Ticket.