Regulamin

1. Wprowadzenie i kluczowe terminy

Powitanie! Poniżej znajdują się warunki użytkowania („Warunki”) regulujące korzystanie z witryny ME-Ticket – www.Me-Ticket.com („Witryna”) oraz zakup lub korzystanie z jakichkolwiek usług ME-Ticket („Usługi”).

Usługi obejmują między innymi umożliwienie organizatorom w tej Witrynie (każdy zwany „Organizatorem”) pobierania płatności ze sprzedaży biletów na wydarzenia (każde zwane „Wydarzeniem”) zarejestrowanych w tej Witrynie od osób, które chcą wziąć udział w takich wydarzeniach („Odwiedzający” ). Wydarzenie może obejmować między innymi rozrywkę na żywo lub nagranie, atrakcję kulturalną, wydarzenie sportowe, promowane lub organizowane przez Organizatora, któremu taki Organizator sprzedaje bilety. Organizatorzy, Goście i osoby trzecie korzystające z naszych Usług są zwani w niniejszych Warunkach łącznie „Użytkownikami”, „Tobą” lub „Twoim”. „ME-Ticket”, „my”, „nas” lub „nasz” odnosi się do ME-Ticket, Inc. i jej odpowiednich dyrektorów, agentów, partnerów i pracowników.

Proszę zanotować:

 • ME-Ticket to platforma, która gromadzi wyłącznie Wydarzenia z całego świata i zapewnia usługę tworzenia i sprzedaży własnych Wydarzeń;
 • ME-Ticket nie jest organizatorem ani promotorem wydarzenia;
 • ME-Ticket nie jest właścicielem ani nie ustala Ceny Sprzedaży jakichkolwiek Biletów;
 • ME-Ticket nie potwierdza tożsamości ani przydatności Użytkowników;
 • ME-Ticket nie sprawdza rutynowo treści żadnego z wymienionych Wydarzeń ani jego przydatności dla poszczególnych Użytkowników;

2. Potwierdzenie i akceptacja przez Użytkownika Warunków użytkowania

DOKOŃCZĄC PROCES REJESTRACJI, KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY I/LUB KORZYSTAJĄC LUB UZYSKAJĄC DOSTĘP DO JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG, ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA BEZ OGRANICZEŃ ANI KWALIFIKACJI. JEŚLI NIE CHCESZ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY LUB USŁUG, ANI NIE UZYSKAJ DOSTĘPU. ŚRODKIEM NA NIEZADOWOLENIE Z TEJ STRONY, USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, TREŚCI LUB INNYCH INFORMACJI DOSTĘPNYCH W TEJ WITRYNIE LUB ZA POMOCĄ, JEST ZASTRZEŻENIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, USŁUG ORAZ TAKICH PRODUKTÓW, TREŚCI I INNYCH INFORMACJI. TWOJA UMOWA DOTYCZĄCA PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA STAJE SIĘ WAŻNA BEZPOŚREDNIO PO ROZPOCZĘCIU KORZYSTANIA Z TEJ STRONY.

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania jakichkolwiek funkcji tej Witryny i/lub Usług w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Korzystając z tego prawa, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich. Wszelkie nowe funkcje uzupełniające tę Stronę i/lub Usługi również podlegają niniejszym Warunkom. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie. Wszelkie wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu poprawionej wersji niniejszych Warunków w Witrynie. Dalsze korzystanie z Usług ME-Ticket będzie równoznaczne z akceptacją nowej Umowy, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z takim powiadomieniem. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy lub jakąkolwiek zmienioną wersją tej Umowy, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Usług ME-Ticket, łącznie z usunięciem wszelkich opublikowanych Wydarzeń.

3. Dozwolone sposoby korzystania z Witryny

Wyrażasz zgodę na to, że jesteś upoważniony wyłącznie do odwiedzania, udostępniania linków i/lub zachowywania kopii stron tej Witryny na użytek swojej organizacji (jeśli działasz w imieniu Organizatora Wydarzenia) oraz że nie będziesz powielać, pobierać, publikować modyfikować lub w inny sposób rozpowszechniać materiały zawarte w tej Witrynie w jakimkolwiek celu innym niż tworzenie Wydarzeń i zarządzanie nimi do użytku osobistego lub zarządzanie sprzedażą biletów.

Treść i oprogramowanie zawarte na tej Stronie są własnością ME-Ticket i są chronione międzynarodowymi przepisami prawa autorskiego.

Wkład użytkownika

Witryna umożliwia użytkownikowi wnoszenie wkładu w Witrynę poprzez przesyłanie informacji o Wydarzeniach, zwanych „Treściami użytkownika”. ME-Ticket nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika. Wkład osób trzecich niekoniecznie odzwierciedla stanowisko lub opinie ME-Ticket. Jednakże po przesłaniu Treści Użytkownika do publikacji poddawane są one moderacji przed pojawieniem się w tej Witrynie. Moderacja jest wymagana, aby zapobiec publikowaniu zabronionych lub sprzecznych treści i udostępnianiu ich Odwiedzającym.

Zabronione treści

Użytkownicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie zabronione lub nielegalne Treści użytkownika, które udostępniają na Stronie. Treści zabronione obejmują (ale nie wyłącznie) treści, które:

 • są obraźliwe, np. treści promujące rasizm, nienawiść, bigoterię lub wszelkiego rodzaju krzywdę fizyczną wobec siebie, jakiejkolwiek grupy lub osoby;
 • nęka lub nawołuje do molestowania innej osoby;
 • może być szkodliwe dla nieletnich;
 • promuje informacje, o których wiadomo, że są fałszywe, wprowadzające w błąd lub promuje nielegalne działania lub zachowania, które są obraźliwe, stanowiące groźby, obsceniczne, oszczercze lub zniesławiające;
 • udostępnia informacje instruktażowe dotyczące nielegalnych działań, takich jak wytwarzanie lub kupowanie broni, naruszanie czyjejś prywatności, tworzenie lub dostarczanie wirusów komputerowych;
 • wyświetla wszelkiego rodzaju treści pornograficzne lub o charakterze jednoznacznie seksualnym;
 • zawiera wrażliwe obrazy, w tym między innymi krwawe, brutalne lub treści dla dorosłych;
 • dostarcza treści, które wykorzystują seksualnie lub brutalnie osoby poniżej 18 roku życia lub zbierają dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia;
 • angażuje się w działalność komercyjną, taką jak gry hazardowe, loterie, aukcje opłat licytacyjnych, prognozowanie wydarzeń sportowych lub ustalanie kursów, konkursy, loterie.

Jeśli podczas moderacji odkryjemy, że Treści użytkownika zawierają zabronione informacje, takie Treści użytkownika zostaną odesłane do dalszej korekty. Organizator Wydarzenia zostaje powiadomiony o powodzie niepublikowania Wydarzenia i ma możliwość aktualizacji i ponownego przesłania Treści. W przypadku odmowy akceptacji przez Organizatora treści zawartych w nim treści nie zostaną one umieszczone w Serwisie. Jeśli jednak nadal odkryjesz tego rodzaju materiały w Witrynie, powiadom nas, kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem Centrum pomocy, a my rozpatrzymy Twoje roszczenie i możemy następnie podjąć odpowiednie działania.

Linki i wyniki wyszukiwania

Witryna zawiera osadzone łącza do witryn stron trzecich w Internecie i może generować wyniki wyszukiwania zawierające odniesienia lub łącza do witryn stron trzecich. ME-Ticket nie ma kontroli nad tymi stronami ani ich zawartością. ME-Ticket nie może gwarantować, oświadczać ani zapewniać, że treść zawarta na stronach jest dokładna, zgodna z prawem i/lub nieszkodliwa oraz że nie będzie zawierać wirusów ani w inny sposób nie wpływać na Twój komputer. Korzystając z tej Strony do wyszukiwania lub łączenia się z inną witryną, zgadzasz się i rozumiesz, że nie możesz wnosić żadnych roszczeń wobec ME-Ticket z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat, jakichkolwiek, wynikających z takiego działania.

Nielegalne działania

Zgadzasz się, że nie będziesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury w celu zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania Witryny. Zgadzasz się, że nie będziesz podejmować żadnych działań, które powodują nieuzasadnione duże obciążenie naszych serwerów. Zgadzasz się, że nie będziesz uzyskiwać dostępu, „odświeżać” ani przeładowywać stron zdarzeń transakcyjnych ani wysyłać żadnych innych żądań do serwerów transakcyjnych więcej niż raz w krótkim odstępie czasu. Korzystając z Witryny, upewnij się, że korzystasz tylko z jednego okna przeglądarki. Korzystanie z wielu okien przeglądarki może skutkować zduplikowaniem aukcji, jeśli korzystasz z Witryny w imieniu Organizatora.

Nielegalne i/lub nieautoryzowane korzystanie z Witryny, w tym między innymi nieautoryzowana sprzedaż biletów, fałszywe wykazy Wydarzeń przez osoby lub organizacje inne niż uprawniony Organizator; nieupoważnione tworzenie lub łączenie się z Witryną lub nieupoważnione użycie jakiegokolwiek zautomatyzowanego urządzenia w Witrynie zostanie zbadane i podjęte zostaną odpowiednie działania prawne, w tym między innymi zadośćuczynienie cywilne, karne i nakazowe.

Naruszenie warunków

Rozumiesz i zgadzasz się, że według własnego uznania ME-Ticket i bez wcześniejszego powiadomienia ME-Ticket może zablokować Twój dostęp do Strony, anulować zamówienia na bilety lub skorzystać z innych dostępnych środków i usunąć wszelkie nieautoryzowane Treści Użytkownika, jeśli ME-Ticket uzna, że Twoje zachowanie lub Treści Użytkownika, które udostępniasz, naruszają lub są niezgodne z niniejszymi Warunkami lub naruszają prawo lub prawa ME-Ticket, klienta ME-Ticket lub innego użytkownika Strony. Zgadzasz się, że odszkodowanie pieniężne może nie zapewnić ME-Ticket wystarczającego zadośćuczynienia za naruszenie niniejszych Warunków i wyrażasz zgodę na wydanie nakazu sądowego lub innego godziwego zadośćuczynienia za takie naruszenia. ME-Ticket nie ma obowiązku zapewnienia Ci zwrotu pieniędzy, jeśli zakończysz współpracę z Użytkownikiem z powodu naruszenia niniejszych Warunków lub jakichkolwiek praw ME-Tickets.

4. Rejestracja i Konto Użytkownika

Aby założyć konto ME-Ticket jako Organizator, musisz mieć ukończone 18 lat.

Nie ma ograniczeń wiekowych umożliwiających rejestrację jako Odwiedzający, jednakże Organizator może określić go w zakresie uczestnictwa w stworzonych przez niego Wydarzeniach.

Organizator zobowiązuje się do utrzymywania i niezwłocznej aktualizacji swoich danych rejestracyjnych (imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, numer telefonu), aby były one dokładne i aktualne. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne lub ME-Ticket ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, ME-Ticket ma prawo zawiesić lub zakończyć wszystkie Twoje konta i odmówisz jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z ME-Ticket.

Podczas procesu rejestracji ME-Ticket zostanie utworzone unikalne konto i hasło. Organizator i jego Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności hasła i konta oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta. Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ME-Ticket o każdym nieuprawnionym użyciu Twojego hasła lub konta lub o każdym naruszeniu bezpieczeństwa. ME-Ticket nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub inną odpowiedzialność wynikającą z nieprzestrzegania przez Ciebie postanowień niniejszego punktu lub z nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta lub korzystania z niego.

Możesz także zarejestrować się i zalogować za pośrednictwem sieci społecznościowej strony trzeciej. Należy pamiętać, że łącząc się z Witryną i Usługami za pomocą sieci społecznościowej strony trzeciej, dajesz ME-Ticket pozwolenie na dostęp do informacji o Tobie z tej usługi i korzystanie z nich w sposób dozwolony przez tę usługę, a także na przechowywanie Twojego dostępu autoryzacyjnego do tej strony trzeciej -imprezowa sieć społecznościowa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy i chronimy dane Twojego konta ME-Ticket, zapoznaj się z Polityka prywatności ME-Ticket.

Jeśli konto nie miało dostępu do logowania przez 2 lata lub jeśli utworzone zostanie nowe konto ME-Ticket, ale w ciągu 12 miesięcy nie zostaną wystawione żadne Wydarzenia, zostanie ono uznane za nieaktywne, a wszystkie dane zostaną usunięte.

5. Procesy i obowiązki związane z tworzeniem listy wydarzeń

Odpowiedzialność za ogłoszenie ponosi Organizator

Tworząc Ogłoszenie za pomocą Usług ME-Ticket, Organizatorzy oferują sprzedaż lub dystrybucję Biletów dla Odwiedzających za Cenę sprzedaży, tam gdzie ma to zastosowanie, umożliwiających udział w Wydarzeniu. Organizator ma obowiązek poinformować Gościa o wszelkich ograniczeniach związanych z Wydarzeniami lub Biletami, a Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Ogłoszenia publikowane przez niego na Stronie. Wszelkie zmiany w ofertach, wydarzeniach i biletach należy jak najszybciej poinformować Odwiedzających.

Ogłoszenie jest oświadczeniem prawnym złożonym przez Organizatora co do szczegółów dotyczących Biletu i Wydarzenia oraz ich prawidłowości. Wszyscy Promotorzy/Gospodarze będą postępować etycznie i w dobrej wierze oraz zapewnią, że Wydarzenia, które sprzedają w ramach ME-Ticket, zostaną sprzedane fanom zgodnie z ofertą.

Opis Ogłoszenia

Organizator ma obowiązek podać w Ogłoszeniu wszystkie informacje o Wydarzeniu, w tym:

 • nazwa Wydarzenia (lub wykonawcy);
 • miejsce Wydarzenia;
 • data Wydarzenia;
 • plakat Wydarzenia;
 • rodzaj i kategorię wydarzenia (kategorie);
 • opis Wydarzenia, w pełni oddający jego charakter, w umiarkowanej objętości tekstu;
 • nazwę i adres Obiektu;
 • rodzaje Biletów, z jednoznacznym opisem każdego rodzaju Biletu;
 • ceny sprzedaży dla każdego rodzaju Biletu (jeśli jest podany);
 • rodzaj i szczegóły płatności;
 • polityka zwrotów, jeśli istnieje;
 • wszelkie dodatkowe informacje, specjalne zasady lub wymagania (np. ograniczenia wiekowe, ograniczenia dostępności, ograniczenia widoku, sekcja rodzinna, ograniczenia dotyczące alkoholu itp.);
 • wszelkie inne istotne informacje dotyczące Wydarzenia, które mogą w uzasadniony sposób wpłynąć na decyzję Odwiedzającego o zakupie Biletu, w tym wszelkie informacje wymagane przez prawo.

Gwarancje Organizatora

Organizator oświadcza i gwarantuje na rzecz ME-Ticket, że wszelkie Oferty, które tworzy:

 • odnoszą się wyłącznie do Biletów i Wydarzeń, nad którymi Organizator ma bezpośrednią lub pośrednią kontrolę i w odniesieniu do których Organizator może sprzedawać lub dystrybuować Bilety i które Organizator jest właścicielem Biletów w momencie Publikowania;
 • zawierać istotne, spójne i dokładne informacje dotyczące tematu Wydarzenia, formatu, wykonawców, lokalizacji, daty i godziny, przy czym żaden z elementów Oferty nie jest ze sobą sprzeczny;
 • zawierać dokładne i przejrzyste ceny Biletów oraz informacje dotyczące wszystkich dodatkowych opłat, jakie poniosą Odwiedzający;
 • nie naruszają żadnych praw (w tym praw własności intelektualnej) osób trzecich;
 • nie zawierają tej samej lub zasadniczo tej samej treści, co inne Oferty w Witrynie i nie są publikowane na żadnej innej WITRYNIE;
 • nie zawierają informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd;
 • nie zawierają treści zabronionych określonych w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu.

Należy pamiętać, że dokładność informacji podlega również moderacji po przesłaniu przez Organizatorów Wydarzeń Listy Wydarzeń do publikacji. Jeżeli moderacja wykaże nieścisłości (np. plakat przedstawia innego wykonawcę niż podany w Ofercie Wydarzenia lub podana lokalizacja Miejsca Wydarzenia nie istnieje), Ogłoszenie jest odsyłane do dalszej korekty. Organizator Wydarzenia zostaje powiadomiony o powodzie niepublikowania Wydarzenia i ma możliwość aktualizacji i ponownego przesłania Ogłoszenia. W przypadku odmowy akceptacji przez Organizatora treści zawartych w nim treści nie zostaną one umieszczone w Serwisie.

Podatki i ubezpieczenia

Organizator jest odpowiedzialny za to, aby Cena Sprzedaży zawierała wszystkie podatki wymagane od Ofert, w tym podatek VAT. W razie wątpliwości Organizator powinien zasięgnąć porady eksperta podatkowego w celu ustalenia, jakie podatki należy pobrać od Zwiedzającego.

Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ubezpieczenia, które mogą być wymagane w związku z Ofertą i Wydarzeniem.

Gwarancja ME-Ticket

ME-Ticket gwarantuje, że Oferty dokonane za pośrednictwem Usług ME-Ticket będą publikowane i aktywne do czasu zakończenia Wydarzenia, pod warunkiem, że Oferty będą zgodne z aktualnym Regulaminem, a Organizator Wydarzenia nie wstrzymuje sprzedaży biletów na czas nieokreślony. ME-Ticket nie gwarantuje, że Oferty dokonane za pośrednictwem Usług ME-Ticket pojawią się w określonej kolejności w wynikach wyszukiwania ani że Bilety zostaną sprzedane. Jeżeli Bilety nie zostaną sprzedane, ME-Ticket nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6. Sprzedaż biletów

Organizator ustala Cenę Sprzedaży Biletu i może ją zmienić w każdym czasie przed dokonaniem Transakcji. ME-Ticket oferuje Odwiedzającym kilka opcji zakupu Biletów, które Organizator musi wybrać podczas tworzenia Oferty:

 • Online za pośrednictwem płatności Stripe. W tym celu Organizatorzy muszą zintegrować swoje Konto ze Stripe, aby móc przetwarzać płatności za Wydarzenia za pomocą konta sprzedawcy. Jeżeli kraj rachunku bankowego Organizatora nie jest dostępny na liście krajów udostępnionej przez Stripe, może on skontaktować się z ME-Ticket w celu uzyskania pomocy jako pośrednik sprzedaży. W takim przypadku Organizator korzysta z konta sprzedawcy ME-Ticket w Stripe w celu sprzedaży biletów online. Z kolei ME-Ticket przekazuje przychody ze sprzedaży w ustalonym terminie po zakończeniu Imprezy na rachunek bankowy Organizatora.
 • Offline za gotówkę. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest podać adres i numer telefonu kontaktowego punktu sprzedaży biletów.

Można wybrać tylko jedną opcję. Przykładowo ME-Ticket nie może oferować płatności on-line, jeśli Organizator wybierze płatność gotówką.

Jako Gość ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokonanie zakupu na podstawie informacji podanych w naszym Serwisie i przed zakupem musisz upewnić się, że przeczytałeś pełne szczegóły Oferty i jesteś zadowolony z wyboru Biletu. Podając szczegóły płatności i decydując się na dokończenie procesu realizacji transakcji w naszej Usłudze, zgadzasz się, że autoryzujemy płatność za Transakcję przy użyciu podanej Metody Płatności.

ME-Ticket oferuje wyłącznie bilety elektroniczne, które są wysyłane do Odwiedzających e-mailem po dokonaniu zakupu. Bilety elektroniczne zawierają wszystkie informacje oraz kod QR umożliwiający udział w Wydarzeniu. Wszelkie powiadomienia o nieudanej dostawie otrzymane przez Organizatora od Gościa muszą zostać rozpatrzone przez Organizatora tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku przed datą odpowiedniego Wydarzenia.

Komunikacja w kwestiach technicznych związanych z zakupem biletów oraz wsparciem po ich zakupie odbywa się za pośrednictwem Czatu Wsparcia ME-Ticket.

Jeżeli Odwiedzający kwestionuje jakikolwiek element Wydarzenia lub Wartości Transakcji, taki spór będzie rozstrzygany pomiędzy Odwiedzającym a Organizatorem, a ME-Ticket nie będzie w nim brał udziału.

7. Anulowanie transakcji

ME-Ticket zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji Odwiedzającego w każdej z poniższych sytuacji, jeżeli:

 • ME-Ticket podejrzewa jakiekolwiek oszukańcze, nielegalne lub nieetyczne działanie związane z jedną lub większą liczbą Transakcji;
 • ME-Ticket podejrzewa jakiekolwiek nieupoważnione użycie Konta Gościa i/lub Usług ME-Ticket;
 • nastąpi naruszenie Regulaminu.

8. Wykorzystywanie i gromadzenie danych przez Organizatorów

Organizator może uzyskać dostęp do informacji o koncie ME-Ticket Odwiedzającego, jeśli będzie to wymagane do wystawienia Biletu. ME-Ticket nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności, aktualności lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do Informacji o koncie ME-Ticket. Organizator jest administratorem danych w odniesieniu do informacji o koncie gościa ME-Ticket od chwili ich przesłania i/lub udostępnienia Organizatorowi, a Organizator będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania informacji o gościach w ME-Ticket . Informacje o koncie ME-Ticket udostępniane Odwiedzającym mają charakter poufny i mogą być ujawniane wyłącznie upoważnionym osobom przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Organizator zapewni bezpieczeństwo Informacji o koncie gościa ME-Ticket i podejmie uzasadnione kroki w celu ochrony ich przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem.

ME-Ticket nie kontroluje ani nie przekazuje danych do Danych Użytkownika Odwiedzającego, ani nie jest odpowiedzialna za zgromadzone Dane Użytkownika Odwiedzającego ani nie jest ich właścicielem i działa wyłącznie jako podmiot przetwarzający te dane. Niezależnie od tego ME-Ticket podejmie odpowiednie środki w celu ochrony Danych Użytkownika odwiedzających przechowywanych w Usługach ME-Ticket przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem i charakterem Dane użytkownika odwiedzającego. ME-Ticket będzie przetwarzać Dane Użytkownika Odwiedzającego wyłącznie zgodnie z zaleceniami Organizatora.

Organizatorom nie wolno korzystać z usług ME-Ticket w celu pobierania danych kart płatniczych lub danych bankowych. Jeżeli Organizator zgromadzi takie informacje, ME-Ticket ma prawo, według własnego uznania, rozwiązać Umowę z powodu istotnego naruszenia.

9. Zamknięcie Konta

Zakończenie przez ME-Ticket

Jako Organizator wyrażasz zgodę na to, że możemy, według naszego wyłącznego uznania, zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do całości lub części tej Strony za powiadomieniem lub bez niego i z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszych Warunków. Wszelkie domniemane oszukańcze, obraźliwe lub nielegalne działania mogą stanowić podstawę do zakończenia relacji i mogą zostać skierowane do odpowiednich organów ścigania.

Wypowiedzenie przez Ciebie

Możesz anulować swoje Konto w dowolnym momencie, korzystając z funkcji Odpowiednie. Jeśli jesteś Organizatorem, zanim usuniesz swoje konto, musisz anulować wszystkie sprzedane Bilety na Wydarzenia, które się nie odbyły, powiadomić Odwiedzających i zwrócić Odwiedzającym, jeśli korzystasz z Płatności Stripe. Należy pamiętać, że w przypadku zamknięcia Twojego Konta ME-Ticket nie jest zobowiązana do usunięcia lub zwrócenia Ci jakichkolwiek Treści Użytkownika, które umieściłeś w Usługach ME-Ticket.

Konsekwencje rozwiązania umowy

Zamknięcie Konta obejmuje usunięcie dostępu do Usług Strony i zakaz dalszego korzystania z Usług. Po zamknięciu Twojego Konta Twoje prawo do korzystania z Usług Me-Ticker automatycznie wygasa. ME-Ticket nie będzie ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zawieszenie lub zakończenie umowy. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po zakończeniu świadczenia Usług, w tym między innymi postanowienia dotyczące tytułu własności, zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

10. Wyłączenie gwarancji

NINIEJSZA STRONA ORAZ USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.in. GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU TYTUŁU I NIENARUSZANIA. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE TA STRONA I/LUB USŁUGI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA. TA STRONA I/LUB USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB NIEPOWTARZALNE WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NIEZALEŻNE OD KORZYSTANIA Z TEJ STRONY I /LUB USŁUGI BĘDĄ SKUTECZNE, DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE; STRONA NASZA LUB NASZYCH PARTNERÓW SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA LUB BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, BŁĘDÓW ANI WADÓW LUB WYDARZENIA BĘDĄ BEZPIECZNE, ZGODNE Z PRAWEM LUB O OKREŚLONEJ JAKOŚCI. NINIEJSZA STRONA I/LUB USŁUGI MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI LUB BŁĘDY TECHNICZNE LUB INNE. MOŻEMY WPROWADZIĆ ZMIANY W TEJ WITRYNIE I/LUB USŁUGACH, W TYM OPISIE JAKICHKOLWIEK USŁUG, W DOWOLNEJ CHWILI BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA STRONA I/LUB USŁUGI MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE I NIE MAMY OBOWIĄZKU AKTUALIZOWANIA TEJ STRONY I/LUB USŁUG.

JAKO GOŚCIE, KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY, MOŻESZ MIEĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSAKCJI Z ORGANIZATORAMI. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZYSTKIE TRANSAKCJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ DOWOLNĄ STRONĘ (W TYM M.in. JAKIEGOKOLWIEK ORGANIZATORA), W TYM M.in. WARUNKI ZAKUPU, WARUNKI PŁATNOŚCI, GWARANCJE, GWARANCJE, WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ DOSTAWA ZWIĄZANA Z TAKIMI TRANSAKCJAMI SĄ NEGOCJOWANE WYŁĄCZNIE MIĘDZY TAKIM DOSTAWCĄ A TOBĄ. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI DOKONYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB W POŁĄCZENIU Z TĄ WITRYNĄ, A UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE TAKIE TRANSAKCJE DOKONYWANE SĄ CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO. WSZELKA GWARANCJA UDZIELONA W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK PRODUKTAMI, USŁUGAMI, MATERIAŁAMI, WYDARZENIAMI LUB INFORMACJAMI DOSTĘPNYMI NA TEJ STRONIE LUB PRZEZ OSÓB TRZECICH BĘDĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TAKĄ OSOBĘ TRZECIĄ.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ME-Ticket ANI JEJ DOSTAWCY, REKLAMODAWCY I SPONSORZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC CIEBIE LUB KOGOŚ INNEGO, A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ŚWIADOMIE I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW DO BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, SPECJALNYCH, PRZYKŁADOWYCH, KARNYCH, LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM BEZ OGRANICZEŃ UTRATA DANYCH, ZYSKÓW, DOCHODÓW, WARTOŚCI WARTOŚCI, REPUTACJI, UTRATY PRZYJEMNOŚCI LUB MOŻLIWOŚCI) INNYCH NIŻ WYDATKI Z KIESZENI ORAZ WSZELKIE PRAWA DO ZMNOŻENIA LUB W INNY SPOSÓB ZWIĘKSZENIA SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO LY POZA LUB W POŁĄCZENIU Z USŁUGAMI ME-Ticket, WITRYNĄ, ZAWARTOŚCIĄ LUB JAKIKOLWIEK PRODUKTEM LUB USŁUGĄ ZAKUPIONYM ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, NAWET JEŚLI ME-Ticket ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD CZY ROSZCZENIE W OPARCIU O JAKIKOLWIEK UMOWĘ, DELIKT LUB INNĄ TEORIĘ PRAWNĄ LUB SPRAWIEDLIWĄ.

BEZ OGRANICZEŃ POWYŻSZEGO, WYRAŹNIE PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE ME-Ticket NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

 • OBRAŻENIA OSOBISTE LUB SZKODY MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z UMOWY LUB DELIKTU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY.
 • WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE BEZPIECZNYCH SERWERÓW ME-Ticket I/LUB WSZELKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANYCH W NICH.
 • WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, ROBAKI, KONIE TROJAŃSKIE, WADY, BOMBY DATYCZNIKOWE, BOMBY CZASOWE LUB INNE ELEMENTY O CHARAKTERZE DESTRUKCYJNYM, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ STRONĘ.
 • WSZELKIE BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI.
 • MIEJSCE NIE PRZYJĘŁO BILETU.

Me-Ticket NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA NIEWYKONANIE JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY, W ZAKRESIE, W JAKIM NIEWYKONANIE JEST SPOWODOWANE SPOWODEM SIŁY WYŻSZEJ.

TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NA NIEZADOWOLENIE Z USŁUG ME-Ticket I STRONY JEST ZASTRZEŻENIE KORZYSTANIA Z USŁUG ME-Ticket I STRONY. OGRANICZENIA OKREŚLONE W TEJ SEKCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK OGRANICZONE ŚRODKI ZARADCZE NIE SĄ JEGO GŁÓWNYM CELEM. PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY TOBIE A ME-Ticket JEST ISTOTNYM ELEMENTEM PODSTAWY OKAZJI MIĘDZY TOBĄ A ME-Ticket.

12. Odszkodowanie

Użytkownik zabezpieczy ME-Ticket, będzie bronił i chronił ME-Ticket oraz spółki stowarzyszone lub powiązane z ME-Ticket i ich odpowiednimi spółkami joint venture, następcami, cesjonariuszami, dyrektorami, urzędnikami, pracownikami i agentami oraz gwarantuje każdemu z nich pełne i skuteczne odszkodowanie za jakiekolwiek straty poniesione przez nich w związku z:

 • jakiekolwiek naruszenie Regulaminu spowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora, jego pracowników, podwykonawców lub agentów;
 • dowolne Wydarzenie lub Miejsce (inne niż i w zakresie, w jakim jakiekolwiek straty wynikają bezpośrednio z naruszenia niniejszych Warunków przez ME-Ticket lub naszego zaniedbania);
 • jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, przepisów dotyczących prywatności lub innych obowiązujących przepisów;
 • wszelkie reklamy, działania marketingowe lub promocje (inne niż jakiekolwiek materiały wyprodukowane przez ME-Ticket), w tym między innymi produkcję i umieszczanie plakatów informacyjnych.

Zgadzasz się zabezpieczyć i bronić nas i naszych Podmiotów stowarzyszonych przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikającymi z:

 • korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z Usług świadczonych przez tę Stronę;
 • Twój udział w jakichkolwiek Wydarzeniach;
 • Twoje naruszenie lub nieprzestrzeganie niniejszych Warunków;
 • naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, regulacji i/lub zasad;
 • Twoje zaniedbanie lub umyślne niewłaściwe postępowanie.

Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, w inny sposób zabezpieczonej przez Ciebie, w takim przypadku będziesz współpracować z nami w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków zaradczych. ME-Ticket zgadza się przechowywać dane osobowe uzyskane od Twoich klientów w bezpieczny sposób oraz zabezpieczy Cię i zabezpieczy przed wszelkimi naruszeniami bezpieczeństwa danych wynikającymi z naszego zaniedbania lub umyślnego niewłaściwego postępowania. ME-Ticket wyraża również zgodę na współpracę z Tobą w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi przepisami dotyczącymi powiadamiania o naruszeniach bezpieczeństwa danych oraz szybkiego i rozsądnego rozstrzygania wszelkich roszczeń.

13. Rozstrzyganie sporów

W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu w związku z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek techniczną częścią Transakcji na mocy niniejszych Warunków, należy skontaktować się z Obsługą Klienta. Twoja skarga zostanie potwierdzona przez ME-Ticket tak szybko, jak to możliwe.

ME-Ticket dołoży wszelkich starań, aby konsultować się lub negocjować w dobrej wierze i próbować osiągnąć sprawiedliwe i godziwe porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla Ciebie i ME-Ticket.

Wszelkie spory dotyczące zakupu biletów, ich cen, zwrotów kosztów, wydarzeń, ich organizacji itp. muszą być rozstrzygane pomiędzy Zwiedzającymi a Organizatorami bez udziału ME-Ticket.

Powyższe nie ogranicza Twoich praw ustawowych, prawa do złożenia skargi do Standardów Handlowych lub innego odpowiedniego organu regulacyjnego, ani Twojego prawa do postępowania sądowego lub innych form ugody dozwolonych przez prawo obowiązujące w Twoim kraju.

14. Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz skontaktować się z nami, pisząc do naszego zespołu pomocy technicznej za pośrednictwem Centrum pomocy.