Zwroty pieniędzy i wymiany

Postanowienia ogólne

Wszystkie sprzedaże biletów uważa się za ostateczne. Zwroty środków są dostępne wyłącznie w ograniczonych okolicznościach opisanych w tej sekcji. Ogólne zasady zwrotu i zwrotów biletów ustalają Organizatorzy Wydarzenia. Zasady te zazwyczaj zabraniają ME-Ticket wymiany biletów lub zwrotu pieniędzy po zakupie biletu, a także jego zagubieniu, kradzieży, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Odwołanie wydarzenia

W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zobowiązuje się do zwrotu Klientom pełnej kwoty wszystkich sprzedanych biletów na to wydarzenie.

Zmiana terminu wydarzenia

Jeżeli wydarzenie zostało przełożone, bilety na wydarzenie zachowują ważność. Organizator może zaproponować zwrot pieniędzy według własnego uznania.

Odwołanie aktu otwarcia lub występu festiwalowego

Odwołanie występu otwierającego nie jest wystarczającym powodem do zwrotu pieniędzy, jeżeli występ jako headliner nadal ma miejsce. Bilety na festiwal nie podlegają zwrotowi w przypadku odwołania jednego lub większej liczby występów w ramach danego festiwalu.

Zmiany w rozkładzie miejsc w obiekcie

Zwroty kosztów nie będą dokonywane w przypadku wprowadzenia przez Organizatora zmian w układzie miejsc w obiekcie, w tym dodania dodatkowych miejsc.

Naruszenie regulaminu wydarzenia

W przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu imprezy ustalonego przez Organizatora, Klient nie zostanie wpuszczony na imprezę, a zwrot wpłaconej kwoty nie będzie możliwy.

Zwrot pieniędzy za bilety papierowe

Jeżeli bilety papierowe zostały zakupione za pośrednictwem serwisu ME-Ticket, zwrot pieniędzy następuje zgodnie z obowiązującymi zasadami. ME-Ticket nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zwrot biletu, jeśli wydarzenie jest prezentowane na stronie ME-Ticket, a bilet został zakupiony za pośrednictwem innych platform, w tym w fizycznych punktach sprzedaży biletów.

Procedura zwrotu

Zwroty środków realizowane są przy użyciu oryginalnej metody płatności. Przykładowo, jeśli Klient zakupił bilety za pomocą karty kredytowej, środki zostaną zwrócone na tę właśnie kartę.

Przeniesienie biletów

Jeżeli wydarzenie zostało odwołane lub przełożone, zwrot pieniędzy przysługuje wyłącznie Klientowi, który bezpośrednio nabył bilety. Jeżeli bilety zostały przekazane innej osobie, nie przysługuje jej zwrot pieniędzy.

Wymiana biletów

Wymiana biletów leży po stronie Organizatora Imprezy. Organizator może udostępnić swoim Klientom możliwość wymiany według własnego uznania.