Villkor

1. Inledning och nyckelord

Välkommen! Följande är användarvillkoren ("Villkoren") som styr din användning av ME-Ticket-webbplatsen - www.Me-Ticket.com ("Webbplatsen") och ditt köp eller användning av ME-Ticket-tjänster ("Tjänster").

Tjänsterna inkluderar, utan begränsning, att göra det möjligt för arrangörer på denna webbplats (var och en "arrangör") att samla in betalningar från biljettförsäljning för evenemang (var och en ett "evenemang") registrerade på denna webbplats från personer som vill delta i sådana evenemang ("besökare" ). Ett evenemang kan inkludera, utan begränsning, ett live- eller inspelat underhållningsinslag, kulturell attraktion, sportevenemang, främjat eller värd för en arrangör till vilken sådan arrangör säljer biljetter. Arrangörer, besökare och tredje parter som använder våra tjänster kallas alla i dessa villkor gemensamt för "Användare", "du" eller "din". "ME-Ticket" "vi", "oss" eller "vår" syftar på ME-Ticket, Inc. och dess respektive styrelseledamöter, agenter, partners och anställda.

Vänligen notera:

 • ME-Ticket är en plattform som endast samlar evenemang över hela världen och tillhandahåller en tjänst för att skapa och sälja dina egna evenemang;
 • ME-Ticket är inte en arrangör eller arrangör av evenemang;
 • ME-Ticket äger eller sätter inte försäljningspriset för några biljetter;
 • ME-Ticket bekräftar inte användarnas identitet eller lämplighet;
 • ME-Ticket kontrollerar inte rutinmässigt innehållet i någon listad händelse eller dess lämplighet för enskilda användare;

2. Användarens bekräftelse och godkännande av användarvillkoren

GENOM ATT SLUTFÖRA REGISTRERINGSPROCESSEN, ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, OCH/ELLER ANVÄNDA ELLER ÅTKOMMA NÅGON DEL AV TJÄNSTERNA, GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR UTAN BEGRÄNSNING ELLER KVALIFIKATION. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ANVÄND ELLER ÅTKOMST INTE DENNA WEBBPLATS ELLER TJÄNSTERNA. DIN KOMPENSATION FÖR MISSNÖJDHET MED DENNA WEBBPLATS, TJÄNSTERNA ELLER NÅGON PRODUKTER, INNEHÅLL ELLER ANNAN INFORMATION TILLgänglig PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, TJÄNSTERNA OCH SÅDANA PRODUKTER OCH PRODUKTER. DITT AVTAL ANGÅENDE ÖVERENSSTÄMMELSE AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR BLIR EFFEKT OMEDELBART VID BÖRJANDE AV DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS.

Vi förbehåller oss ensamrätten att antingen modifiera eller avbryta alla funktioner på denna webbplats och/eller tjänsterna, när som helst med eller utan meddelande till dig. Genom att utöva en sådan rättighet är vi inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part. Alla nya funktioner som kompletterar denna webbplats och/eller tjänster ska också omfattas av dessa villkor. Vi kan ändra dessa villkor när som helst. Alla ändringar som görs kommer att träda i kraft omedelbart efter att en reviderad version av dessa villkor har publicerats på webbplatsen. Din fortsatta användning av ME-Ticket Services kommer att innebära att du accepterar det nya avtalet, så se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte godkänner villkoren i detta avtal eller någon reviderad version av detta avtal, måste du omedelbart sluta använda ME-Ticket-tjänsterna, inklusive att ta bort eventuella evenemang som du har lagt upp.

3. Tillåten användning av webbplatsen

Du samtycker till att du endast är behörig att besöka, länka till och/eller behålla en kopia av sidorna på denna webbplats för din organisations användning (om du agerar på uppdrag av en evenemangsarrangör) och att du inte får duplicera, ladda ner, publicera , modifiera eller på annat sätt distribuera materialet på denna webbplats för något annat syfte än att skapa och hantera evenemang för personligt bruk, eller för att administrera biljettförsäljning.

Innehållet och programvaran på denna webbplats tillhör ME-Ticket och skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Användarbidrag

Webbplatsen ger dig möjligheter att bidra till webbplatsen genom att ladda upp information om dina evenemang, känd som "Användarinnehåll". ME-Ticket är inte ansvarigt eller ansvarigt för något användarinnehåll. Bidrag från tredje parter representerar inte nödvändigtvis ME-Tickets åsikter eller åsikter. Men efter att användarinnehåll har skickats in för publicering, genomgår det moderering innan det visas på denna webbplats. Moderering krävs för att förhindra att förbjudet eller motsägelsefullt innehåll publiceras och är tillgängligt för besökare.

Förbjudet innehåll

Användare kan hållas ansvariga för allt förbjudet eller olagligt användarinnehåll som de tillhandahåller till webbplatsen. Förbjudet innehåll inkluderar (men begränsar inte) ett innehåll som:

 • är stötande såsom innehåll som främjar rasism, hat, trångsynthet eller fysisk skada av något slag mot sig själv, någon grupp eller individ;
 • trakasserar eller förespråkar trakasserier av en annan person;
 • kan vara skadligt för minderåriga;
 • främjar information som är känd för att vara falsk, vilseledande eller främjar olaglig aktivitet eller beteende som är stötande, hotande, obscent, förtalande eller förtal;
 • tillhandahåller instruktionsinformation om illegala aktiviteter som att tillverka eller köpa vapen, kränka någons integritet, skapa eller tillhandahålla datavirus;
 • visar pornografiskt eller sexuellt explicit innehåll av något slag;
 • innehåller känsliga bilder, inklusive men inte begränsat till blodigt, våldsamt eller vuxet innehåll;
 • tillhandahåller innehåll som sexuellt eller våldsamt utnyttjar någon under 18 år, eller ber om personlig information från någon under 18 år;
 • deltar i kommersiella aktiviteter såsom hasardspel, lotterier, budavgiftsauktioner, sportprognoser eller oddsframställning, tävlingar, utlottningar.

Om vi under moderering upptäcker att användarinnehåll innehåller förbjuden information, skickas sådant användarinnehåll tillbaka för ytterligare korrigering. Eventarrangören meddelas om anledningen till att deras event inte publiceras och ges en möjlighet att uppdatera och skicka in innehållet på nytt. Om arrangören vägrar att acceptera riktlinjerna, kommer deras innehåll inte att visas på webbplatsen. Men om du fortfarande upptäcker den här typen av material på webbplatsen, vänligen meddela oss genom att kontakta vårt supportteam via Hjälpcenter, så kommer vi att undersöka ditt anspråk och kan sedan vidta lämpliga åtgärder.

Länkar och sökresultat

Webbplatsen innehåller inbäddade länkar till och kan ge sökresultat som refererar till eller länkar till tredje parts webbplatser på hela Internet. ME-Ticket har ingen kontroll över dessa sajter eller innehållet på sajten. ME-Ticket kan inte garantera, representera eller garantera att innehållet på webbplatserna är korrekt, lagligt och/eller oförargligt och inte kommer att innehålla virus eller på annat sätt påverka din dator. Genom att använda denna webbplats för att söka efter eller länka till en annan webbplats, samtycker du till och förstår att du inte får göra några anspråk mot ME-Ticket för några som helst skador eller förluster som uppstår till följd av sådan åtgärd.

Olagliga handlingar

Du samtycker till att du inte kommer att använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa sajtens korrekta funktion. Du samtycker till att du inte kommer att vidta någon åtgärd som skapar en orimligt hög belastning på våra servrar. Du samtycker till att du inte kommer att komma åt, "uppdatera" eller ladda om transaktionshändelsesidor eller göra andra förfrågningar till transaktionsservrar mer än en gång under ett kort intervall. Se till att du bara använder ett webbläsarfönster när du använder webbplatsen. Användning av flera webbläsarfönster kan resultera i dubbletter av listor om du använder webbplatsen på uppdrag av en arrangör.

Olaglig och/eller obehörig användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, otillåten biljettförsäljning, bedrägliga listor över evenemang av individer eller organisationer andra än den legitima arrangören; obehörigt skapande eller länkning till webbplatsen, eller obehörig användning av någon automatiserad enhet på webbplatsen, kommer att undersökas och lämpliga rättsliga åtgärder kommer att vidtas, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

Brott mot villkor

Du förstår och samtycker till att ME-Ticket efter ME-Tickets eget gottfinnande och utan föregående meddelande kan avsluta din åtkomst till webbplatsen, annullera biljettbeställningar eller utöva någon annan tillgänglig åtgärd och ta bort allt obehörigt användarinnehåll, om ME-Ticket tror att ditt beteende, eller det användarinnehåll du tillhandahåller, bryter mot eller är oförenligt med dessa villkor, eller bryter mot lagen eller rättigheterna för ME-Ticket, en kund till ME-Ticket eller en annan användare av webbplatsen. Du samtycker till att ekonomiskt skadestånd kanske inte ger ME-Ticket tillräcklig gottgörelse för överträdelser av dessa villkor och du samtycker till föreläggande eller annan rimlig lättnad för sådana överträdelser. ME-Ticket behöver inte ge någon återbetalning till dig om du avslutas som användare på grund av att du har brutit mot dessa villkor eller någon av ME-Tickets rättigheter.

4. Registrering och användarkonto

Du måste vara 18 år eller äldre för att registrera dig för ett ME-Ticket-konto som arrangör.

Det finns ingen åldersgräns för att registrera sig som besökare, men arrangören kan ställa in dem för att delta i evenemang skapade av honom.

Arrangören samtycker till att underhålla och omedelbart uppdatera sina registreringsuppgifter (för- och efternamn, land, e-post, telefonnummer) för att hålla dem korrekta och aktuella. Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller ME-Ticket har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har ME-Ticket rätt att stänga av eller säga upp alla dina konton och vägra någon av din nuvarande eller framtida användning av ME-Ticket.

Under ME-Ticket-registreringsprocessen kommer ett unikt konto och lösenord att skapas. Det är arrangörens och dess användares ansvar att upprätthålla konfidentialiteten för lösenordet och kontot och är fullt ansvariga för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Arrangören måste omedelbart underrätta ME-Ticket om all obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller något säkerhetsbrott. ME-Ticket kan inte och kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust, skada eller annat ansvar som uppstår från din underlåtenhet att följa detta avsnitt eller från någon obehörig åtkomst till eller användning av ditt konto.

Du kan också registrera dig och logga in via ett socialt nätverk från tredje part. Observera att genom att ansluta till webbplatsen och tjänsterna med hjälp av ett socialt nätverk från tredje part ger du ME-Ticket tillåtelse att komma åt och använda din information från den tjänsten som tillåts av den tjänsten, och att lagra din behörighetsåtkomst till den tredje parten -parti socialt nätverk.

Se ME-Tickets sekretesspolicy för mer information om hur vi använder och skyddar din ME-Ticket-kontoinformation.

Om ett konto inte har haft någon inloggningsåtkomst på 2 år, eller om ett nytt ME-Ticket-konto skapas men inga evenemang släpps till försäljning inom 12 månader, kommer det att anses vara inaktivt och all data raderas.

5. Processer och ansvar för händelselistning

Listningsansvar för arrangören

Genom att skapa en lista med hjälp av ME-Ticket-tjänsterna erbjuder arrangörer att sälja eller distribuera biljetter för besökare till försäljningspriset, i förekommande fall, för att delta i ett evenemang. Det är arrangörens ansvar att göra eventuella event- eller biljettbegränsningar tydliga för besökaren och arrangören är ensam ansvarig för alla listor som de lägger upp på webbplatsen. Alla ändringar av listor, evenemang och biljetter måste göras tydliga för besökarna så snart som möjligt.

En notering är en juridisk representation från arrangören om detaljerna som är relevanta för biljetten och evenemanget och deras riktighet. Alla arrangörer/värdar kommer att agera etiskt och i god tro och kommer att se till att evenemangen de säljer på ME-Ticket säljs till fansen som marknadsförs.

Lista Beskrivning

Arrangören måste tillhandahålla all evenemangsinformation i listan, inklusive:

 • namnet på evenemanget (eller artisten);
 • platsen för evenemanget;
 • datumet för evenemanget;
 • affischen för evenemanget;
 • händelsetyp och kategori (kategorier);
 • beskrivningen av evenemanget, som helt täcker dess karaktär i en måttlig textvolym;
 • platsens namn och adress;
 • typer av biljetter, med explicit beskrivning för varje biljetttyp;
 • försäljningspriser för varje biljetttyp (om tillhandahållen);
 • betalningstyp och detaljer;
 • återbetalningspolicyn, om någon;
 • eventuell ytterligare information, särskilda regler eller krav (t.ex. åldersbegränsningar, tillgänglighetsbegränsningar, begränsad vy, familjedel, alkoholrestriktioner, etc.);
 • all annan viktig information relaterad till evenemanget som rimligen kan påverka en Besökares beslut om huruvida de ska köpa en biljett eller inte, inklusive all information som krävs enligt lag.

Arrangörsgarantier

Arrangören representerar och garanterar till och till förmån för ME-Ticket att alla listor som han/hon skapar:

 • hänför sig endast till biljetter och evenemang som den arrangören har kontroll över, antingen direkt eller indirekt, och för vilka arrangören har tillåtelse att sälja eller distribuera biljetter, och att arrangören äger biljetterna vid tidpunkten för noteringen;
 • innehålla relevant, konsekvent, korrekt information som hänför sig till evenemangets ämne, format, artister, plats, datum och tid, utan att något av listningselementen motsäger varandra;
 • inkludera korrekta och transparenta biljettpriser och information om alla ytterligare avgifter som kommer att ådras för besökare;
 • gör inte intrång i några (inklusive immateriella rättigheter) tredje parts rättigheter;
 • inte består av samma eller väsentligen samma innehåll som alla andra listor på webbplatsen och publiceras inte på någon annan webbplats;
 • inte innehåller bedräglig eller vilseledande information;
 • innehåller inte förbjudet innehåll som anges i punkt 3 i dessa villkor.

Observera att informationens noggrannhet också måste modereras efter att evenemangsarrangörer har skickat in evenemangslistor för publicering. Om moderering avslöjar några inkonsekvenser (till exempel om affischen porträtterar en annan artist än den som anges i evenemangslistan, eller den angivna platsen för evenemangsplatsen inte finns), skickas listan tillbaka för ytterligare korrigering. Eventarrangören meddelas om anledningen till att deras event inte publiceras och ges en möjlighet att uppdatera och skicka in listan igen. Om arrangören vägrar att acceptera riktlinjerna, kommer deras innehåll inte att visas på webbplatsen.

Skatter och försäkringar

Arrangören ansvarar för att se till att försäljningspriset inkluderar alla skatter som krävs på listor, inklusive moms. Om du är osäker bör arrangören söka råd från en skatteexpert för att avgöra vilka skatter som behöver tas ut från Besökaren.

Arrangören är ensam ansvarig för eventuella försäkringar som kan krävas för Listan och Eventet.

ME-Ticket-garanti

ME-Ticket garanterar att Annonser gjorda via ME-Ticket Services kommer att publiceras och vara aktiva tills Eventet är avslutat, förutsatt att Annonserna överensstämmer med gällande Villkor och Eventarrangören inte pausar biljettförsäljningen på obestämd tid. ME-Ticket garanterar inte att Annonser gjorda via ME-Ticket Services kommer att visas i en viss ordning i sökresultaten eller att biljetterna kommer att säljas. Om biljetterna inte säljs tar ME-Ticket inget ansvar.

6. Försäljning av biljetter

Arrangören anger biljettens försäljningspris och kan ändra försäljningspriset när som helst innan en transaktion äger rum. ME-Ticket erbjuder flera alternativ för besökare att köpa biljetter, som arrangören måste välja när du skapar en annons:

 • Online via Stripe Payment. För att göra det måste arrangörer integrera sitt konto med Stripe för att kunna behandla betalningar för sina evenemang med sitt säljarkonto. Om landet för arrangörens bankkonto inte finns tillgängligt i landslistan som tillhandahålls av Stripe, kan de kontakta ME-Ticket för hjälp som försäljningsförmedlare. I ett sådant evenemang använder arrangören ME-Tickets handelskonto på Stripe för biljettförsäljning online. ME-Ticket överför i sin tur försäljningsintäkterna inom den överenskomna tidsperioden efter att evenemanget avslutats till arrangörens bankkonto.
 • Offline via kontanter. I detta fall måste arrangören ange adress och kontakttelefonnummer till biljettförsäljningsstället.

Endast ett alternativ kan väljas. ME-Ticket kan till exempel inte erbjuda onlinebetalning om Arrangören väljer betalning med kontanter.

Som besökare är du ensam ansvarig för att göra ett köp baserat på informationen som tillhandahålls i vår tjänst och måste se till att du har läst alla uppgifter om listan och är nöjd med biljettvalet innan du köper. Genom att tillhandahålla betalningsinformation och välja att slutföra utcheckningsprocessen på vår tjänst samtycker du till att vi godkänner betalning för transaktionen med den angivna betalningsmetoden.

ME-Ticket tillhandahåller exklusivt e-biljetter, som skickas till besökare via e-post efter köp. E-biljetter innehåller all information och en QR-kod för att delta i evenemanget. Varje meddelande om en misslyckad leverans som arrangören får från en besökare måste hanteras av arrangören så snart som möjligt och, i alla händelser, före datumet för det relevanta evenemanget.

Kommunikation angående tekniska problem med att köpa biljetter och support efter köpet sker via ME-Ticket Support Chat.

Om en besökare bestrider någon del av ett evenemang eller ett transaktionsvärde, ska en sådan tvist vara mellan besökaren och arrangören och ME-Ticket ska inte ha någon inblandning.

7. Avbryta transaktioner

ME-Ticket förbehåller sig rätten att avbryta en Besökartransaktion under någon av följande omständigheter om:

 • ME-Ticket misstänker bedräglig, olaglig eller oetisk aktivitet relaterade till en eller flera transaktioner;
 • ME-Ticket misstänker all obehörig användning av ett Besökarkonto och/eller av ME-Ticket-tjänsterna;
 • ett brott mot Villkoren inträffar.

8. Dataanvändning och insamling av arrangörer

Arrangören kan ges tillgång till Besökarnas ME-Ticket-kontoinformation om det krävs för att utfärda biljetter. ME-Ticket lämnar inga garantier angående noggrannhet, valuta eller lämplighet för något speciellt ändamål som rör ME-Ticket-kontoinformationen. Arrangören är personuppgiftsansvarig för besökarnas ME-Ticket-kontoinformation, från det ögonblick den överförs och/eller görs tillgänglig för arrangören, och arrangören ska följa dataskyddslagstiftningen vid behandling av besöksinformation i ME-Ticket . Där ME-Ticket-kontoinformation tillhandahålls till besökare är den konfidentiell och får endast avslöjas för behöriga personer med lämpliga säkerhetsåtgärder. Arrangören ska upprätthålla säkerheten för ME-Ticket Besökarkontoinformation och vidta rimliga åtgärder för att skydda den från missbruk, förlust och obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande.

ME-Ticket kontrollerar eller bidrar inte med data till användardata för besökare och är inte heller ansvarig för eller äger någon insamlad användardata för besökare och agerar enbart som en processor av dessa uppgifter. Trots detta kommer ME-Ticket att vidta lämpliga åtgärder för att skydda besökarens användardata som lagras i ME-Ticket-tjänsterna från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse, med hänsyn tagen till riskerna förknippade med bearbetning och arten av Användardata för besökare. ME-Ticket kommer endast att bearbeta besökardata enligt anvisningar från arrangören.

Arrangörer får inte använda ME-Tickets tjänster för att samla in betalkort eller bankuppgifter. Om Arrangören samlar in sådan information har ME-Ticket rätt att, efter eget gottfinnande, säga upp Avtalet för ett väsentligt brott.

9. Uppsägning av konto

Uppsägning av ME-Ticket

Som arrangör samtycker du till att vi, efter eget gottfinnande, kan avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av denna webbplats med eller utan förvarning och av någon anledning, inklusive brott mot dessa villkor. Alla påstådda bedrägliga, kränkande eller olagliga aktiviteter kan vara skäl för att avsluta din relation och kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter.

Uppsägning av dig

Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att använda den lämpliga funktionen. Om du är en arrangör, innan du avslutar ditt konto, måste du avbryta alla biljetter du har sålt till evenemang som inte ägde rum, meddela besökare och återbetala besökare om du använder Stripe Payments. Observera att om ditt konto avslutas är ME-Ticket inte skyldigt att ta bort eller returnera något användarinnehåll som du har lagt upp på ME-Ticket Services.

Konsekvenser av uppsägning

Uppsägning av konto inkluderar borttagning av åtkomst till webbplatstjänster och förbud mot vidare användning av tjänsterna. Vid uppsägning av ditt konto upphör din rätt att använda Me-Ticker-tjänster automatiskt omedelbart. ME-Ticket kommer inte att ha något ansvar gentemot dig för någon avstängning eller uppsägning. Alla bestämmelser i Villkoren som, till sin natur, bör överleva uppsägning av Tjänsterna, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om titel, friskrivning från garantier och begränsning av ansvar.

10. Friskrivning från garantier

DENNA WEBBPLATS OCH TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS PÅ EN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, OCH SÄLJBARHET. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, GER VI INTE NÅGRA GARANTIER ATT DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT VARA AVBROTTNA, I TID, SÄKER ELLER OM DINA KOMMER ATT VARA MED ITE OCH /ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA EFFEKTIVA, EXAKTA ELLER PÅlitliga; OSS ELLER VÅRA PARTNERS WEBBPLATS KOMMER ATT UPPFYLA DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER KOMMER ATT VARA FRI FRÅN FEL, FEL ELLER DEFEKT, ELLER KOMMER HÄNDELSERNA ATT VARA SÄKRA, LAGLIGA ELLER AV EN SPECIFIK KVALITET. DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ELLER ANDRA FEL, ONEXAKTIGHETER ELLER FEL. VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR AV DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER TJÄNSTER, INKLUSIVE EN BESKRIVNING AV ALLA TJÄNSTER, NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE. DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER TJÄNSTER KAN VARA INAKTUELLA OCH VI ÄR INTE skyldiga ATT UPPDATERA DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER TJÄNSTER.

SOM BESÖKARE, GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, KANSKE DU KAN KUNNA TRANSAKERA MED ARRANGÖRER. DU BEKRÄFTAR ATT ALLA TRANSAKTIONER I SAMBAND MED NÅGON PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV NÅGON PART (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON ARRANGERÖR), INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VILLKOR FÖR INKÖP, INKÖP, INKÖP, SERVICE OCH LEVERANS FÖR SÅDANA TRANSAKTIONER FÖRHANDLAS ENDAST MELLAN SÅDAN LEVERANTÖRER OCH DIG. VI GÖR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG ANGÅENDE NÅGRA TRANSAKTIONER SOM UTFÖRS GENOM ELLER I SAMBAND MED DENNA WEBBPLATS, OCH DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT SÅDANA TRANSAKTIONER UTFÖRS HELT PÅ DIN EGEN RISK. ALLA GARANTIER SOM GES I SAMBAND MED NÅGON PRODUKTER, TJÄNSTER, MATERIAL, HÄNDELSER ELLER INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER GENOM EN TREDJE PART SKA TILLHANDAHÅLLAS EXKLUSIVT AV SÅDAN TREDJE PART.

11. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ME-Ticket ELLER DESS LEVERANTÖRER, ANNONSÖRER OCH SPONSORER, ATT VARA ANSVARIGA ELLER ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR, OCH DU AVSÄTTAR DU HÄRMED MEDETET OCH UTTRYCKLIGEN ALLA RÄTTIGHETER ATT SÖKA, DIREKT, INDIREKT, INDIREKT, INDIREKT, ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGON TYP (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖRLUST AV DATA, VINST, INTÄKTER, GOODWILL, anseende, FÖRLUST AV NJUTNING ELLER MÖJLIGHET) ANNAT ÄN UTAN FÅKTA KOSTNADER FÖR ATT HÅLLA UT OCH EVENTUELLA KOSTNADER FÖR ATT HÅLLA DIG, STIGAR DIREKT ELLER INDIREKT UTAN ELLER I SAMBAND MED ME-Ticket TJÄNSTER, ÄR WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST KÖPT GENOM WEBBPLATSEN, ÄVEN OM ME-Ticket HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH SÅDANA SKADOR. BASERADE PÅ NÅGOT KONTRAKT, TORT ELLER ANNAN JURIDISK ELLER RÄVLIG TEORI.

UTAN ATT BEGRÄNSA Ovanstående, BEKRÄFTAR DU UTTRYCKLIGEN OCH GODKÄNNER ATT ME-Ticket INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR:

 • PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, OAVSETT UPPSÅTT I KONTRAKT ELLER KRAV, SOM RESULTAT AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATS.
 • EVENTUELL OAUTORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV ME-Tickets SÄKRA SERVER OCH/ELLER ALLA PERSONLIGA INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR.
 • EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, MAGAR, TROJANHÄSTAR, DEFEKT, DATUMBOMBBER, TIDSBOMBER ELLER ANDRA FÖREMÅL AV DESTRUKTIV KARAKTER SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN.
 • EVENTUELLA FEL, UNDERLÄMNINGAR ELLER ONEXAKTIGHETER I INNEHÅLLET.
 • PLATSEN INTE ACCEPTERAR BILJETTEN.

ME-Ticket ÄR INTE ANSVARIGT MOT DIG FÖR UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA NÅGON AV SINA SKYLDIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL I DEN UTSTRÄCKNING SOM MISSLYCKET ORSAKAS PÅ GRUND AV FORCE MAJEURE.

DITT ENDA OCH EXKLUSIVA RÄTTMEDEL FÖR MISSNÖJDHET MED ME-Ticket TJÄNSTER OCH WEBBPLATS ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA ME-Ticket TJÄNSTER OCH WEBBPLATS. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT GÄLLER ÄVEN OM NÅGON BEGRÄNSAD KOMPONERING INTE ÄR DESS PRIMÄRA SYFTE. RISKFÖRDELNING MELLAN DIG OCH ME-Ticket ÄR EN VÄSENTLIG DEL AV GRUNDEN FÖR FYNDET MELLAN DIG OCH ME-Ticket.

12. Ersättning

Du ska ersätta ME-Ticket, försvara och hålla ofarligt ME-Ticket och ME-Ticket anslutna eller närstående företag och deras respektive joint ventures, efterträdare, uppdragsgivare, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter och garantera var och en av dem full och effektiv kompensation för eventuella förluster som de lidit i samband med:

 • eventuella överträdelser av villkoren som orsakats av arrangörens, hans/hennes anställdas, underleverantörers eller agenters handlingar eller försummelser;
 • någon händelse eller plats (annat än och i den mån förluster uppstår direkt från brott mot dessa villkor av ME-Ticket eller vår vårdslöshet);
 • eventuella brott mot upphovsrätt eller integritetslagar eller någon annan tillämplig lag;
 • all reklam, marknadsföring eller marknadsföring (annat än material som producerats av ME-Ticket), inklusive utan begränsning produktion och placering av flugaffischer.

Du samtycker till att gottgöra och försvara oss och våra Affiliates från alla skulder, anspråk och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från:

 • din användning eller missbruk av tjänsterna som tillhandahålls av denna webbplats;
 • ditt deltagande i något evenemang;
 • ditt brott mot eller bristande efterlevnad av dessa villkor;
 • ditt brott mot tillämpliga lagar, förordningar och/eller regler;
 • din försumlighet eller avsiktliga tjänstefel.

Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som annars skadeslöses av dig, i vilket fall du kommer att samarbeta med oss för att hävda alla tillgängliga rättsmedel. ME-Ticket samtycker till att lagra personuppgifter som erhållits från dina kunder på ett säkert sätt och ska hålla dig skadeslös för eventuella datasäkerhetsintrång på grund av vår vårdslöshet eller avsiktliga tjänstefel. ME-Ticket samtycker också till att arbeta med dig för att följa alla lagar om meddelanden om datasäkerhetsbrott och att lösa alla anspråk på ett snabbt och rimligt sätt.

13. Tvistlösning

Om någon tvist uppstår i samband med dessa villkor eller någon teknisk del av en transaktion enligt dessa villkor, bör du kontakta kundsupport. Ditt klagomål kommer att bekräftas av ME-Ticket så snart som möjligt.

ME-Ticket ska göra rimliga ansträngningar för att konsultera eller förhandla i god tro och försöka nå en rättvis och rättvis uppgörelse som är tillfredsställande för dig och ME-Ticket.

Varje tvist angående köp av biljetter, deras priser, återbetalningar, evenemang, deras organisation etc. måste lösas mellan Besökare och Arrangörer utan inblandning av ME-Ticket.

Ovanstående begränsar inte dina lagstadgade rättigheter, din rätt att lämna in ett klagomål till handelsstandarderna eller annat lämpligt tillsynsorgan, eller din rätt till rättstvister eller andra former av uppgörelse som tillåts enligt lagarna i ditt land.

14. Frågor

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål angående dessa villkor kan du kontakta oss genom att skriva till vårt supportteam via Hjälpcenter.