Återbetalningar och utbyten

Allmänna bestämmelser

All biljettförsäljning anses vara slutgiltig. Återbetalningar är endast tillgängliga under begränsade omständigheter som beskrivs i detta avsnitt. Allmänna regler för retur och återbetalning av biljetter fastställs av arrangörerna. Dessa regler förbjuder vanligtvis ME-Ticket från att byta biljetter eller återbetala pengar efter att en biljett har köpts, såväl som förlorad, stulen, skadad eller förstörd.

Avbokning av evenemanget

Om evenemanget har ställts in, åtar sig arrangören att ge kunderna full återbetalning för alla sålda biljetter till detta evenemang.

Omläggning av evenemanget

Om evenemanget har ändrats, är biljetterna till evenemanget giltiga. Arrangören kan erbjuda återbetalning efter eget gottfinnande.

Inställd öppningsakt eller festivalföreställning

Upphävande av öppningsakten anses inte vara ett tillräckligt skäl för återbetalning om rubrikhandlingen fortfarande äger rum. Ingen återbetalning ges för festivalbiljetter om en eller flera föreställningar inom nämnda festival har ställts in.

Ändringar av lokalens sittplan

Återbetalning kommer inte att göras om arrangören har infört ändringar i lokalens sittarrangemang, inklusive tillägg av extra sittplatser.

Brott mot evenemangets regler

Om kunden bryter mot reglerna för evenemanget som fastställts av arrangören, tillåts de inte tillträde, och återbetalning kan inte tillämpas.

Återbetalning för pappersbiljetter

Om pappersbiljetter har köpts via ME-Tickets hemsida sker återbetalning enligt gällande regler. ME-Ticket bär inget ansvar för biljettåterbetalningen om evenemanget presenteras på ME-Tickets hemsida, men biljetten har köpts via andra plattformar, inklusive fysiska biljettförsäljningsställen.

Återbetalningsförfarande

Återbetalningar görs via den ursprungliga betalningsmetoden. Till exempel, om kunden har köpt biljetter med ett kreditkort, återförs pengarna till just detta kort.

Överföring av biljetter

Om evenemanget har ställts in eller omplanerats är endast den Kund som direkt köpt biljetterna berättigad till återbetalning. Om biljetterna har överlåtits till annan person har de inte rätt till återbetalning.

Biljettbyte

Biljettbyte är Arrangörens ansvar. Arrangören kan tillhandahålla utbytesalternativ till sina kunder efter eget gottfinnande.