Voorwaarden

1. Inleiding en sleutelbegrippen

Welkom! Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") die van toepassing zijn op uw gebruik van de ME-Ticket-site - www.Me-Ticket.com ("Site"), en uw aankoop of gebruik van ME-Ticket-diensten ("Diensten").

De Diensten omvatten, zonder beperking, het mogelijk maken dat organisatoren op deze Site (elk een "Organisator") betalingen kunnen innen uit de kaartverkoop voor evenementen (elk een "Evenement") die op deze Site zijn geregistreerd van personen die dergelijke evenementen willen bijwonen ("Bezoekers" ). Een Evenement kan, zonder beperking, een live- of opgenomen entertainmentprogramma, een culturele attractie of een sportevenement omvatten, gepromoot of gehost door een Organisator aan wie deze Organisator kaartjes verkoopt. Organisatoren, Bezoekers en derde partijen die onze Diensten gebruiken, worden in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als "Gebruikers", "u" of "uw". "ME-Ticket" "wij", "ons" of "onze" verwijst naar ME-Ticket, Inc. en zijn respectieve directeuren, agenten, partners en werknemers.

Houd er rekening mee dat:

 • ME-Ticket is een platform dat alleen Evenementen over de hele wereld verzamelt en een dienst levert voor het creëren en verkopen van uw eigen Evenementen;
 • ME-Ticket is geen organisator of promotor van evenementen;
 • ME-Ticket is niet de eigenaar van en stelt de verkoopprijs van tickets niet vast;
 • ME-Ticket bevestigt de identiteit of geschiktheid van Gebruikers niet;
 • ME-Ticket screent niet routinematig de inhoud van een vermeld Evenement of de geschiktheid ervan voor individuele Gebruikers;

2. Erkenning en aanvaarding door de gebruiker van de gebruiksvoorwaarden

DOOR HET REGISTRATIEPROCES TE VOLTOOIEN, DEZE SITE TE GEBRUIKEN, EN/OF EEN DEEL VAN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN OF TOEGANG TE KRIJGEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZONDER BEPERKING OF KWALIFICATIE. ALS U NIET GEBONDEN WILT ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GEBRUIK OF GA DAN GEEN TOEGANG TOT DEZE SITE OF DE DIENSTEN. UW VERHAAL VOOR ONTEVREDENHEID OVER DEZE SITE, DE DIENSTEN OF ENIGE PRODUCTEN, INHOUD OF ANDERE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DEZE SITE, IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, DE DIENSTEN EN DERGELIJKE PRODUCTEN, INHOUD EN ANDERE INFORMATIE. UW OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE NALEVING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT ONMIDDELLIJK VAN kracht BIJ HET AANVANG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE SITE.

Wij behouden ons het exclusieve recht voor om op elk moment functies van deze site en/of de diensten te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving aan u. Bij het uitoefenen van een dergelijk recht zijn wij niet aansprakelijk jegens u of een derde partij. Alle nieuwe functies die deze Site en/of Diensten aanvullen, zijn ook onderworpen aan deze Voorwaarden. Wij kunnen deze Voorwaarden op elk moment wijzigen. Alle aangebrachte wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat een herziene versie van deze Voorwaarden op de Site is geplaatst. Als u de ME-Ticket Services blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe Overeenkomst. Zorg er dus voor dat u dergelijke kennisgevingen aandachtig leest. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze Overeenkomst of een herziene versie van deze Overeenkomst, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de ME-Ticket Diensten, inclusief het verwijderen van alle Evenementen die u heeft geplaatst.

3. Toegestaan gebruik van de site

U gaat ermee akkoord dat u alleen bevoegd bent om pagina's van deze Site te bezoeken, ernaar te linken en/of een kopie ervan te bewaren voor gebruik door uw organisatie (als u namens een Evenementorganisator handelt) en dat u deze pagina's niet zult dupliceren, downloaden, publiceren het materiaal op deze site wijzigen of anderszins distribueren voor enig ander doel dan het creëren en beheren van evenementen voor persoonlijk gebruik, of het beheren van de kaartverkoop.

De inhoud en software op deze site zijn eigendom van ME-Ticket en worden beschermd door internationale auteursrechtwetten.

Gebruikersbijdrage

De Site biedt u de mogelijkheid om bij te dragen aan de Site door informatie over uw Evenementen te uploaden, ook wel 'Gebruikersinhoud' genoemd. ME-Ticket is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige Gebruikersinhoud. De bijdragen van derden vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening of mening van ME-Ticket. Nadat Gebruikersinhoud echter ter publicatie is ingediend, wordt deze gemodereerd voordat deze op deze Site verschijnt. Moderatie is vereist om te voorkomen dat verboden of tegenstrijdige inhoud wordt geplaatst en beschikbaar is voor Bezoekers.

Verboden inhoud

Gebruikers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor alle verboden of illegale Gebruikersinhoud die zij aan de Site verstrekken. Verboden inhoud omvat (maar beperkt niet) inhoud die:

 • aanstootgevend is, zoals inhoud die racisme, haat, onverdraagzaamheid of fysieke schade van welke aard dan ook tegen zichzelf, een groep of individu bevordert;
 • intimideert of pleit voor intimidatie van een andere persoon;
 • kan schadelijk zijn voor minderjarigen;
 • informatie promoot waarvan bekend is dat deze vals, misleidend is, of illegale activiteiten of gedrag promoot die aanstootgevend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of lasterlijk zijn;
 • geeft instructieve informatie over illegale activiteiten zoals het maken of kopen van wapens, het schenden van iemands privacy, het creëren of verstrekken van computervirussen;
 • pornografische of seksueel expliciete inhoud van welke aard dan ook vertoont;
 • gevoelige beelden bevat, inclusief maar niet beperkt tot bloederige, gewelddadige of inhoud voor volwassenen;
 • inhoud aanbiedt die iemand jonger dan 18 jaar seksueel of gewelddadig uitbuit, of persoonlijke informatie vraagt van iemand jonger dan 18 jaar;
 • zich bezighoudt met commerciële activiteiten zoals gokken, loterijen, veilingen voor biedkosten, sportvoorspellingen of odds maken, wedstrijden, sweepstakes.

Als we tijdens het modereren ontdekken dat Gebruikersinhoud verboden informatie bevat, wordt dergelijke Gebruikersinhoud teruggestuurd voor verdere correctie. De Evenementorganisator wordt op de hoogte gesteld van de reden waarom zijn Evenement niet wordt gepubliceerd en krijgt de gelegenheid om de Inhoud bij te werken en opnieuw in te dienen. Als de Organisator weigert de richtlijnen te aanvaarden, zal de Inhoud ervan niet op de Site verschijnen. Als u dit soort materiaal echter nog steeds op de site ontdekt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam via Helpcentrum. Wij zullen uw claim onderzoeken en vervolgens passende actie ondernemen.

Links en zoekresultaten

De Site bevat ingebedde links naar en kan zoekresultaten opleveren die verwijzen naar of linken naar sites van derden op internet. ME-Ticket heeft geen controle over deze sites of de inhoud daarvan. ME-Ticket kan niet garanderen, verklaren of garanderen dat de inhoud op de sites accuraat, legaal en/of onschadelijk is en geen virussen zal bevatten of op andere wijze invloed zal hebben op uw computer. Door deze site te gebruiken om te zoeken naar of te linken naar een andere site, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat u geen enkele claim tegen ME-Ticket kunt indienen voor enige schade of verlies, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit een dergelijke actie.

Illegale acties

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel apparaat, software of routine zult gebruiken om de goede werking van de Site te verstoren of te proberen. U gaat ermee akkoord dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijk hoge belasting van onze servers veroorzaakt. U stemt ermee in dat u pagina's met transactiegebeurtenissen niet meer dan één keer in een kort interval zult openen, "verversen" of herladen, of andere verzoeken aan transactionele servers zult doen. Wanneer u de site gebruikt, zorg er dan voor dat u slechts één browservenster gebruikt. Het gebruik van meerdere browservensters kan resulteren in dubbele vermeldingen als u de Site namens een Organisator gebruikt.

Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, ongeoorloofde kaartverkoop, frauduleuze vermeldingen van Evenementen door andere personen of organisaties dan de legitieme Organisator; Het ongeoorloofd aanmaken van of linken naar de Site, of het ongeoorloofd gebruik van een geautomatiseerd apparaat op de Site, zal worden onderzocht en er zullen passende juridische stappen worden ondernomen, inclusief maar niet beperkt tot civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk herstel.

Schending van voorwaarden

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat ME-Ticket, geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen, ticketbestellingen kan annuleren of een ander beschikbaar rechtsmiddel kan uitoefenen en alle ongeautoriseerde Gebruikersinhoud kan verwijderen, als ME-Ticket van mening is dat uw gedrag, of de Gebruikersinhoud die u verstrekt, in strijd is met of inconsistent is met deze Voorwaarden, of in strijd is met de wet of de rechten van ME-Ticket, een klant van ME-Ticket of een andere gebruiker van de Site. U stemt ermee in dat geldelijke schadevergoeding ME-Ticket mogelijk niet voldoende genoegdoening biedt voor schendingen van deze Voorwaarden en u stemt in met voorlopige voorziening of andere billijke schadeloosstelling voor dergelijke schendingen. ME-Ticket is niet verplicht om u enige restitutie te verlenen als u als Gebruiker wordt beëindigd omdat u deze Voorwaarden of een van de rechten van ME-Tickets heeft geschonden.

4. Registratie en gebruikersaccount

U moet 18 jaar of ouder zijn om u als Organisator aan te melden voor een ME-Ticket-account.

Er geldt geen leeftijdsgrens voor de registratie als Bezoeker, maar de Organisator kan wel een leeftijdsgrens instellen voor het bijwonen van door hem gecreëerde Evenementen.

De Organisator stemt ermee in zijn registratiegegevens (voor- en achternaam, land, e-mailadres, telefoonnummer) bij te houden en onmiddellijk bij te werken om ze accuraat en actueel te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of ME-Ticket redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft ME-Ticket het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen al uw accounts en weiger uw huidige of toekomstige gebruik van ME-Ticket.

Tijdens het ME-Ticket-registratieproces wordt een uniek account en wachtwoord aangemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de Organisator en zijn Gebruikers om de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en het account te bewaren en zij zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. De Organisator moet ME-Ticket onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of elke inbreuk op de beveiliging. ME-Ticket kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet naleven van deze Sectie of uit ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw account.

U kunt zich ook registreren en inloggen via een sociaal netwerk van derden. Houd er rekening mee dat door verbinding te maken met de Site en de Diensten via een sociaal netwerk van derden, u ME-Ticket toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw informatie van die dienst en deze te gebruiken zoals toegestaan door die dienst, en om uw autorisatietoegang op te slaan bij die derde -partij sociaal netwerk.

Raadpleeg het ME-Ticket-privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw ME-Ticket-accountgegevens gebruiken en beschermen.

Als een account al 2 jaar geen inlogtoegang heeft, of als er een nieuw ME-Ticket-account wordt aangemaakt maar er binnen 12 maanden geen Evenementen in de verkoop worden gezet, wordt het als inactief beschouwd en worden alle gegevens verwijderd.

5. Processen en verantwoordelijkheden voor evenementenregistratie

Lijstverantwoordelijkheid van de organisator

Door een Advertentie aan te maken met behulp van de ME-Ticket Services, bieden Organisatoren aan om Ticket(s) voor Bezoekers te verkopen of te distribueren voor de Verkoopprijs, indien van toepassing, om een Evenement bij te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de Organisator om eventuele evenement- of ticketbeperkingen duidelijk te maken aan de Bezoeker en de Organisator is als enige verantwoordelijk voor alle Advertenties die hij op de Site plaatst. Eventuele wijzigingen in Advertenties, Evenementen en Tickets moeten zo snel mogelijk aan Bezoekers kenbaar worden gemaakt.

Een Advertentie is een juridische verklaring van de Organisator over de gegevens die relevant zijn voor het Ticket en Evenement, en de juistheid ervan. Alle Promoters/Hosts zullen ethisch en te goeder trouw handelen en ervoor zorgen dat de evenementen die zij op ME-Ticket verkopen, aan fans worden verkocht zoals ze op de markt worden gebracht.

Beschrijving van vermelding

De Organisator moet alle Evenementinformatie in de Advertentie verstrekken, inclusief:

 • de naam van het Evenement (of artiest);
 • de locatie van het Evenement;
 • de datum van het Evenement;
 • de poster voor het Evenement;
 • het evenementtype en de categorie(categorieën);
 • de beschrijving van het Evenement, waarbij de aard ervan volledig wordt weergegeven in een bescheiden tekstvolume;
 • de naam en het adres van de Locatie;
 • soorten Tickets, met expliciete beschrijving voor elk Tickettype;
 • verkoopprijzen voor elk tickettype (indien verstrekt);
 • betalingstype en details;
 • het restitutiebeleid, indien van toepassing;
 • eventuele aanvullende informatie, speciale regels of vereisten (bijvoorbeeld leeftijdsbeperkingen, toegankelijkheidsbeperkingen, beperkt zicht, gezinsgedeelte, alcoholbeperkingen, enz.);
 • alle andere belangrijke informatie met betrekking tot het Evenement die redelijkerwijs van invloed kan zijn op de beslissing van een Bezoeker over het al dan niet kopen van een Ticket, inclusief alle wettelijk verplichte informatie.

Garanties van de organisator

De Organisator verklaart en garandeert tegenover en ten behoeve van ME-Ticket dat alle Advertenties die hij/zij aanmaakt:

 • uitsluitend betrekking hebben op Tickets en Evenementen waarover de Organisator direct of indirect zeggenschap heeft, en waarvoor de Organisator Tickets mag verkopen of distribueren, en waarvan de Organisator de Tickets bezit op het moment van de Advertentie;
 • relevante, consistente en nauwkeurige informatie bevatten met betrekking tot het onderwerp van het Evenement, het format, de artiesten, de locatie, de datum en het tijdstip, waarbij geen van de Advertentie-elementen elkaar tegenspreekt;
 • nauwkeurige en transparante ticketprijzen bevatten en informatie met betrekking tot alle extra kosten die bezoekers in rekening worden gebracht;
 • geen inbreuk maken op rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten);
 • niet dezelfde of grotendeels dezelfde inhoud bevatten als andere Advertenties op de Site en niet op een andere SITE zijn gepubliceerd;
 • geen frauduleuze of misleidende informatie bevatten;
 • geen verboden inhoud bevatten zoals gespecificeerd in Paragraaf 3 van deze Voorwaarden.

Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van de informatie ook onderhevig is aan moderatie nadat evenementorganisatoren evenementoverzichten ter publicatie hebben ingediend. Als door de moderatie inconsistenties aan het licht komen (de poster beeldt bijvoorbeeld een andere artiest af dan die vermeld in de Evenementpagina, of de opgegeven locatie van de Evenementlocatie bestaat niet), wordt de Advertentie teruggestuurd voor verdere correctie. De Evenementorganisator wordt op de hoogte gesteld van de reden waarom zijn Evenement niet wordt gepubliceerd en krijgt de gelegenheid om de Advertentie bij te werken en opnieuw in te dienen. Als de Organisator weigert de richtlijnen te aanvaarden, zal de Inhoud ervan niet op de Site verschijnen.

Belastingen en verzekeringen

De Organisator is ervoor verantwoordelijk dat de Verkoopprijs alle belastingen omvat die vereist zijn voor Advertenties, inclusief BTW. Bij twijfel dient de Organisator advies in te winnen van een belastingdeskundige om te bepalen welke belastingen bij de Bezoeker moeten worden geïnd.

De Organisator is als enige verantwoordelijk voor eventuele verzekeringen die vereist zijn voor de Advertentie en het Evenement.

ME-Ticket Garantie

ME-Ticket garandeert dat Advertenties gemaakt via ME-Ticket Services gepubliceerd en actief zullen zijn totdat het Evenement is afgelopen, op voorwaarde dat de Advertenties voldoen aan de huidige Voorwaarden en de Evenementorganisator de kaartverkoop niet voor onbepaalde tijd pauzeert. ME-Ticket garandeert niet dat Advertenties gemaakt via de ME-Ticket Diensten in een bepaalde volgorde in de zoekresultaten verschijnen of dat de Tickets verkocht zullen worden. Als Tickets niet verkopen, aanvaardt ME-Ticket geen verantwoordelijkheid.

6. Verkoop van kaartjes

De Organisator stelt de Verkoopprijs van het Ticket vast en kan de Verkoopprijs op elk moment wijzigen voordat een Transactie plaatsvindt. ME-Ticket biedt bezoekers verschillende opties om tickets te kopen, die de Organisator moet selecteren bij het aanmaken van een Advertentie:

 • Online via Stripe-betaling. Om dit te doen moeten organisatoren hun account integreren met Stripe om betalingen voor hun evenementen te verwerken met behulp van hun verkopersaccount. Als het land van de bankrekening van de Organisator niet beschikbaar is in de door Stripe verstrekte landenlijst, kunnen zij contact opnemen met ME-Ticket voor hulp als verkooptussenpersoon. In een dergelijk geval gebruikt de Organisator het verkopersaccount van ME-Ticket op Stripe voor online kaartverkoop. ME-Ticket maakt op zijn beurt de verkoopopbrengsten binnen de overeengekomen termijn na afloop van het Evenement over op de bankrekening van de Organisator.
 • Offline via contant geld. In dit geval moet de Organisator het adres en telefoonnummer van het ticketverkooppunt opgeven.

Er kan slechts één optie worden geselecteerd. ME-Ticket kan bijvoorbeeld geen online betaling aanbieden indien de Organisator kiest voor contante betaling.

Als Bezoeker bent u als enige verantwoordelijk voor het doen van een aankoop op basis van de informatie die in onze Service wordt verstrekt en moet u ervoor zorgen dat u de volledige Advertentiegegevens heeft gelezen en tevreden bent met de Ticketselectie voordat u tot aankoop overgaat. Door betalingsgegevens op te geven en ervoor te kiezen het afrekenproces op onze Service te voltooien, gaat u ermee akkoord dat wij de betaling voor de Transactie zullen autoriseren met behulp van de opgegeven Betaalmethode.

ME-Ticket levert uitsluitend e-tickets, die na het doen van een aankoop per e-mail naar Bezoekers worden verzonden. E-tickets bevatten alle informatie en een QR-code voor deelname aan het Evenement. Iedere melding van een mislukte bezorging die de Organisator ontvangt van een Bezoeker dient zo spoedig mogelijk en in elk Evenement vóór de datum van het betreffende Evenement door de Organisator te worden afgehandeld.

Communicatie over technische problemen bij het kopen van tickets en ondersteuning na de aankoop ervan wordt uitgevoerd via de ME-Ticket Support Chat.

Als een Bezoeker een onderdeel van een Evenement of een Transactiewaarde betwist, zal een dergelijk geschil plaatsvinden tussen de Bezoeker en de Organisator en is ME-Ticket er niet bij betrokken.

7. Transacties annuleren

ME-Ticket behoudt zich het recht voor om de Transactie van een Bezoeker te annuleren in een van de volgende omstandigheden als:

 • ME-Ticket vermoedt frauduleuze, illegale of onethische activiteiten met betrekking tot een of meer Transacties;
 • ME-Ticket vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van het Account van een Bezoeker en/of van de ME-Ticket Diensten;
 • er sprake is van een schending van de Voorwaarden.

8. Gegevensgebruik en -verzameling door organisatoren

De Organisator kan toegang krijgen tot de ME-Ticket-accountgegevens van Bezoekers indien dit nodig is voor de uitgifte van Tickets. ME-Ticket geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de ME-Ticket-accountinformatie. De Organisator is de Gegevensbeheerder met betrekking tot de ME-Ticket-accountgegevens van de Bezoekers, vanaf het moment dat deze worden verzonden en/of beschikbaar gesteld aan de Organisator, en de Organisator zal voldoen aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming bij de Verwerking van Bezoekersgegevens in ME-Ticket . Wanneer ME-Ticket-accountinformatie aan bezoekers wordt verstrekt, is deze vertrouwelijk en mag deze alleen worden bekendgemaakt aan geautoriseerde personen met behulp van passende veiligheidsmaatregelen. De Organisator zal de veiligheid van de ME-Ticket-bezoekersaccountinformatie handhaven en redelijke stappen ondernemen om deze te beschermen tegen misbruik, verlies en ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking.

ME-Ticket heeft geen controle over of draagt geen gegevens bij aan Bezoekersgebruikersgegevens, noch is het verantwoordelijk voor of eigenaar van verzamelde Bezoekersgebruikersgegevens, en treedt uitsluitend op als verwerker van die gegevens. Niettegenstaande dit zal ME-Ticket passende maatregelen nemen om Gebruikersgegevens van bezoekers die zijn opgeslagen in de ME-Ticket Diensten te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die gepaard gaan met de verwerking en de aard van de Bezoekersgebruikersgegevens. ME-Ticket verwerkt gebruikersgegevens van bezoekers alleen zoals aangegeven door de Organisator.

Organisatoren mogen de diensten van ME-Ticket niet gebruiken om betaalkaarten of bankgegevens te verzamelen. Als de Organisator dergelijke informatie verzamelt, heeft ME-Ticket het recht om, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst te beëindigen wegens een materiële schending.

9. Beëindiging van account

Opzegging door ME-Ticket

Als Organisator gaat u ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van deze Site kunnen beëindigen of opschorten, met of zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief schending van deze Voorwaarden. Elke vermeende frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan een reden zijn om uw relatie te beëindigen en kan worden doorverwezen naar de bevoegde wetshandhavingsinstanties.

Beëindiging door u

U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren via de daarvoor bestemde functie. Als u een Organisator bent, moet u, voordat u uw account annuleert, alle Tickets die u heeft verkocht voor Evenementen die niet hebben plaatsgevonden annuleren, Bezoekers op de hoogte stellen en Bezoekers terugbetalen als u Stripe Payments gebruikt. Houd er rekening mee dat als uw Account wordt beëindigd, ME-Ticket niet verplicht is om Gebruikersinhoud die u op de ME-Ticket Diensten heeft geplaatst, te verwijderen of aan u terug te sturen.

Gevolgen van beëindiging

Beëindiging van het account omvat het verwijderen van de toegang tot sitediensten en het verbod op verder gebruik van de diensten. Bij beëindiging van uw Account wordt uw recht om de Me-Ticker Diensten te gebruiken automatisch onmiddellijk beëindigd. ME-Ticket is jegens u niet aansprakelijk voor enige opschorting of beëindiging. Alle bepalingen van de Voorwaarden die, vanwege hun aard, de beëindiging van de Services moeten overleven, inclusief maar niet beperkt tot de bepalingen van eigendom, de afwijzing van garanties en de beperking van aansprakelijkheid.

10. Afwijzing van garanties

DEZE SITE EN DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM EN NIET-INBREUK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEVEN WIJ GEEN ENKELE GARANTIE DAT DEZE SITE EN/OF DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, DEZE SITE EN/OF DIENSTEN ZULLEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF ONMISBAAR RESULTATEN ZULLEN ZIJN, ONGEACHT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN /OF DE DIENSTEN DOELTREFFEND, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; DE SITE VAN ONS OF ONZE PARTNERS ZAL AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN OF ZAL VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, FOUTEN OF DEFECTEN, OF DE EVENEMENTEN ZULLEN VEILIG, JURIDISCH OF VAN SPECIFIEKE KWALITEIT ZIJN. DEZE SITE EN/OF DE DIENSTEN KUNNEN TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN BEVATTEN. WIJ KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DEZE SITE EN/OF DIENSTEN, INCLUSIEF EEN BESCHRIJVING VAN ALLE DIENSTEN. DEZE SITE EN/OF DIENSTEN KUNNEN VEROUDERD ZIJN EN WIJ VERPLICHTEN NIET VERPLICHT OM DEZE SITE EN/OF DIENSTEN TE UPDATEN.

ALS BEZOEKER KUNT U DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE KUNNEN HANDELEN MET ORGANISATOREN. U ERKENT DAT ALLE TRANSACTIES IN VERBAND MET PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR WELKE PARTIJ WORDEN AANGEBODEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE ORGANISATOR), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AANKOOPVOORWAARDEN, BETALINGSVOORWAARDEN, GARANTIES, GARANTIES, SERVICEVOORWAARDEN EN DE LEVERING MET BETREKKING TOT DERGELIJKE TRANSACTIES WORDEN UITSLUITEND TUSSEN DE LEVERANCIER EN U ONDERHANDELD. WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT TRANSACTIES DIE WORDEN UITGEVOERD VIA OF IN VERBAND MET DEZE SITE EN U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE TRANSACTIES VOLLEDIG OP EIGEN RISICO WORDEN VOLTOOID. ELKE GARANTIE DIE WORDT GEGEVEN IN VERBAND MET PRODUCTEN, DIENSTEN, MATERIALEN, EVENEMENTEN OF INFORMATIE DIE OP DEZE SITE OF VIA EEN DERDE PARTIJ BESCHIKBAAR ZIJN, WORDT UITSLUITEND DOOR DERGELIJKE DERDE GELEVERD.

11. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL ME-Ticket OF HAAR LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS EN SPONSORS VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR, EN U DOET HIERBIJ WETENS EN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OM DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS, WINST, INKOMSTEN, GOODWILL, REPUTATIE, VERLIES VAN GENIETEN OF KANSEN), ANDERS DAN EIGEN KOSTEN, EN ENIG RECHT OM SCHADE TE VERMENIGVULDEREN OF ANDERSZINS TE VERHOGEN, DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DE ME-Ticket DIENSTEN, DE SITE, DE INHOUD OF ENIG PRODUCT OF DIENST AANGESCHAFT VIA DE SITE, ZELFS ALS ME-Ticket OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ONGEACHT OF DE CLAIM GEBASEERD OP ENIG CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ME-Ticket GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID HEEFT VOOR:

 • PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTKOMEND UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE.
 • ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE VEILIGE SERVERS VAN ME-Ticket EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN.
 • EVENTUELE INSECTEN, VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN, DEFECTEN, DATUMBOMMEN, TIJDBOMMEN OF ANDERE ITEMS VAN DESTRUCTIEVE AARD DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN.
 • EVENTUELE FOUTEN, OMISSIES OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD.
 • LOCATIE KAN HET TICKET NIET ACCEPTEREN.

ME-Ticket IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR HET NIET NAKOMEN VAN HAAR VERPLICHTINGEN ONDER DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER DE FOUT IS VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT.

UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ONTEVREDENHEID OVER DE ME-Ticket DIENSTEN EN DE SITE IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE ME-Ticket DIENSTEN EN DE SITE. DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET HET HOOFDDOEL IS. DE RISICOVERDELING TUSSEN U EN ME-Ticket IS EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ME-Ticket.

12. Schadeloosstelling

U zult ME-Ticket schadeloos stellen, ME-Ticket en aan ME-Ticket gelieerde of gerelateerde bedrijven en hun respectieve joint ventures, opvolgers, rechtverkrijgenden, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten verdedigen en schadeloos stellen en aan elk van hen de volledige en effectieve compensatie garanderen voor eventuele verliezen die zij lijden in verband met:

 • elke schending van de Voorwaarden veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Organisator, zijn/haar werknemers, onderaannemers of agenten;
 • elk evenement of locatie (anders dan en voor zover verliezen rechtstreeks voortvloeien uit schending van deze voorwaarden door ME-Ticket of onze nalatigheid);
 • elke schending van het auteursrecht, de privacywetgeving of enige andere toepasselijke wet;
 • elke advertentie, marketing of promotie (anders dan enig materiaal geproduceerd door ME-Ticket), inclusief maar niet beperkt tot de productie en plaatsing van vliegposters.

U stemt ermee in ons en onze dochterondernemingen te vrijwaren en te verdedigen tegen alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit:

 • uw gebruik of misbruik van de diensten die door deze site worden aangeboden;
 • uw deelname aan enig(e) Evenement(en);
 • uw schending of niet-naleving van deze Voorwaarden;
 • uw overtreding van toepasselijke wetten, voorschriften en/of regels;
 • uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Wij behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over elke zaak die anderszins door u wordt gevrijwaard, op zich te nemen, in welk geval u met ons zult samenwerken bij het aanwenden van beschikbare rechtsmiddelen. ME-Ticket stemt ermee in om persoonlijke gegevens verkregen van uw klanten op een veilige manier op te slaan en zal u schadeloos stellen voor eventuele inbreuken op de gegevensbeveiliging als gevolg van onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag. ME-Ticket stemt er ook mee in om met u samen te werken om te voldoen aan alle wetten op het gebied van meldingen van inbreuken op de gegevensbeveiliging en om alle claims op een snelle en redelijke manier op te lossen.

13. Geschillenbeslechting

Als er een geschil ontstaat in verband met deze Voorwaarden of een technisch onderdeel van een Transactie onder deze Voorwaarden, dient u contact op te nemen met de Klantenondersteuning. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk door ME-Ticket bevestigd.

ME-Ticket zal redelijke inspanningen leveren om te goeder trouw te overleggen of te onderhandelen en te proberen een rechtvaardige en billijke schikking te bereiken die voor u en ME-Ticket bevredigend is.

Elk geschil met betrekking tot de aankoop van tickets, de prijzen ervan, terugbetalingen, evenementen, de organisatie ervan, enz. moet worden beslecht tussen Bezoekers en Organisatoren zonder tussenkomst van ME-Ticket.

Het bovenstaande beperkt uw wettelijke rechten niet, uw recht om een klacht in te dienen bij de Handelsnormen of een andere toepasselijke regelgevende instantie, of uw recht op rechtszaken of andere vormen van schikking die zijn toegestaan door de wetten van uw land.

14. Vragen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar ons ondersteuningsteam via Helpcentrum.