Terugbetalingen en uitwisselingen

Algemene bepalingen

Alle kaartverkoop wordt als definitief beschouwd. Restituties zijn alleen beschikbaar onder beperkte omstandigheden, zoals beschreven in deze sectie. De algemene regels voor het retourneren en terugbetalen van tickets worden vastgesteld door de evenementorganisatoren. Deze regels verbieden ME-Ticket doorgaans om tickets uit te wisselen of geld terug te betalen nadat een ticket is gekocht, verloren, gestolen, beschadigd of vernietigd.

Annulering van het evenement

Als het evenement is geannuleerd, verbindt de Organisator zich ertoe de Klanten een volledige terugbetaling te bieden voor alle verkochte tickets voor dit evenement.

Verplaatsing van het evenement

Indien het evenement is verplaatst, blijven tickets voor het evenement geldig. De Organisator kan naar eigen goeddunken een terugbetaling aanbieden.

Annulering van een openingsact of een festivaloptreden

Annulering van de openingsact geldt niet als voldoende reden voor restitutie als de headliner-act alsnog plaatsvindt. Voor festivaltickets vindt geen restitutie plaats indien één of meerdere voorstellingen binnen dat festival zijn afgelast.

Wijzigingen in het zaalplan van de locatie

Er vindt geen restitutie plaats als de Organisator wijzigingen heeft aangebracht in de zitplaatsindeling van de locatie, inclusief het toevoegen van extra zitplaatsen.

Overtreding van de regels van het evenement

Als de Klant de door de Organisator vastgestelde regels voor het evenement overtreedt, wordt hem geen toegang verleend en kan er geen restitutie plaatsvinden.

Terugbetaling voor papieren tickets

Indien papieren tickets via de website van ME-Ticket zijn gekocht, vindt de terugbetaling plaats conform de geldende regels. ME-Ticket draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de ticketrestitutie als het evenement wordt gepresenteerd op de ME-Ticket-website, maar het ticket is gekocht via andere platforms, inclusief fysieke kaartverkooppunten.

Terugbetalingsprocedure

Terugbetalingen vinden plaats via de oorspronkelijke betaalmethode. Als de Klant bijvoorbeeld tickets heeft gekocht met een creditcard, wordt het geld teruggestort op deze kaart.

Overdracht van kaartjes

Indien het evenement is afgelast of verplaatst, heeft alleen de Klant die de tickets rechtstreeks heeft gekocht recht op restitutie. Indien de tickets zijn overgedragen aan een andere persoon, heeft deze geen recht op restitutie.

Ticketuitwisseling

Het omwisselen van tickets is de verantwoordelijkheid van de Evenementorganisator. De Organisator kan naar eigen goeddunken ruilopties aan zijn Klanten aanbieden.